Elektrina pomocou vírusov

16.5.2012 20:07:16 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 1411x

Americkí vedci našli spôsob, ako vyrobiť elektrickú energiu pomocou vírusov.

 

Výskumníci vytvorili generátor s elektródou veľkosti poštovej známky, ktorá sa nachádzala na malom poťahu zo špeciálne upravených vírusov. Keď sa prst dotkol elektródy, premenili vírusy mechanickú energiu na elektrickú.

Materiály, ktoré dokážu premieňať mechanickú energiu na energiu elektrickú sa označujú ako „piezoelektrické“. „Potrebujeme ešte ďalší výskum, ale naša práca je sľubným prvým krokom k vývoje osobných generátorov energie, ktoré by sa dali využiť v nanozariadeniach a iných typoch vírusovej elektroniky,“ povedal Seung-Wuk Lee z Kalifornskej univerzity.

Vedci použili bakteriofág M13, ktorý napáda baktérie ale voči človeku je benígny. Pomocou techník genetického inžinierstva pridali na jeden koniec bielkoviny v tvare zátky obaľujúcej vírus štyri záporne nabité molekuly. Tie zvýšili rozdiel nábojov medzi kladným a záporným koncom bielkoviny, čí vystavili vírus napätiu.

Výhodou využitia vírusov je, že sa usporiadajú do pravidelnej štruktúry, ktorá umožni činnosť generátora. Táto schopnosť samousporiadania je v oblasti nanotechnológie čoraz viac žiadaná. Vedci systém ešte vylepšili vrstvením jednotlivých filmov z vírusov. Najsilnejší piezoelektrický efekt malo 20 na seba poukladaných vrstiev.

Vedci veria, že ďalší výskum môže pomôcť k vývoju malých zariadení, ktoré budú získavať elektrickú energiu z vibrácie každodenných javov, napríklad zatvárania dverí alebo chôdze po schodoch.

originál článku