Nastaviteľné rozhranie sietí ako ďalší krok ku kvantovým počítačom

24.5.2012 17:29:05 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1248x

Hoci sa už doteraz podarilo v laboratóriách otestovať niekoľko stavebných blokov kvantových počítačov, sieť potrebuje ešte jednu súčasť: spoľahlivé rozhranie medzi počítačmi a informačnými kanálmi. V najnovšom čísle časopisu Nature vedci z Innsbruckej univerzity informujú o ich úspechu pri tvorbe nastaviteľného rozhrania kvantových sietí.

 

Kvantové technológie zmenia svet spracovania informácií a komunikácie. Už teraz žijeme vo veku informácií, kedy sa v optických kábloch prenášajú po celom svete veľké množstvá informácií. Kvantové siete budú oveľa, oveľa silnejšie. Tieto siete budú potrebovať rozhrania, ktoré prenesú informáciu z kvantových procesoroch na častice svetla (fotóny).

Na rozdiel od klasickej informácie nemožno kvantovú informáciu skopírovať bez toho, aby sa poškodila. Namiesto toho fyzici po celom svete, hľadajú spôsoby prenosu kvantovej informácie medzi hmotou a svetlom využití „prepletenia“, kvantovej vlastnosti, kedy stav jednej častice závisí od stavu inej.

Vedci vedení Rainerom Blattom predviedli rozhranie medzi iónom a fotónom, ktoré je efektívne aj nastaviteľné.

Vedci zachytili jediný ión vápnika do tzv. Paulovej pasce a umiestnilo ho medzi dve zrkadlá s vysokým stupňom odrazu. Excitovali ión laserom čím vytvorili fotón, ktorý je s iónom prepletený a ktorý sa neustále odráža vďaka zrkadlám. Upravením frekvencie a amplitúdy lasera sa dá ľubovoľne meniť vzťah medzi iónom a fotónom.

Technika má oproti predchádzajúcim prístupom, ktoré spájali atómy so svetlom, dve významné výhody: „Prepletené fotóny dokážeme produkovať s 99 %-nou efektivitou,“ povedala Tracy Nurthupová. „Ešte dôležitejšie je ale to, že dokážeme vytvoriť akýkoľvek prepletený stav.“

Experiment ponúka dôležitý pohľad na interakciu svetla a hmoty a môže byť užitočný pri výrobe kvantového počítača či kvantového internetu. Vedcov podporuje Rakúsky fond pre vedu (FWF) a Európska únia.

originál článku