Slovensko má superpočítač

19.11.2012 11:10:33 | Matúš Veselý
SAV foto: SAV | Počet zobrazení: 2889x

Na Slovensko prišiel tento počítač vďaka projektu Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítače (SIVVP), dostal meno Aurel a patrí mu 355. priečka medzi najvýkonnejšími počítačmi sveta.

 

Špičkové zariadenie je inštalované vo Výpočtovom stredisku Slovenskej akadémie vied, ktorá je hlavným partnerom celého projektu. Aurel je postavený na technologickom riešení, ktoré vypracovala spoločnosť IBM. Dodávateľom SAV pre projekt SIVVP je spoločnosť DATALAN a.s. a celkový rozpočet programu je 25 965 000 eur. Podľa predsedu SAV Jaromíra Pastoreka sa vďaka nemu podmienky práce slovenských vedcov výrazne zlepšia.
Aurel je prioritne určený na základný a aplikovaný výskum experimentálnymi metódami. Spektrum využiteľnosti má však veľmi široké. Vďaka jeho teoretickému výkonu, až 136 TFLOPs, ho budú môcť využívať fyzici pri modelovaní histórie vesmíru, či ďalšieho vývoja vesmíru. Počítač dokonca dokáže modelovať molekuly v medzihviezdnom priestore a simulovať fyzikálne javy supernízkych teplôt. Aurel pomôže aj molekulárnym biológom a fyzikálnym chemikom, medicínskym vedcom a virológom. Prvé projekty, v ktorých sa počítač využije, budú výpočty parametrov jadrovej magnetickej rezonancie alebo zobrazovanie techník v medicíne.
Verejnosť hlasovaním vybrala superpočítaču meno. Najviac hlasov získalo meno Aurel, podľa známeho slovenského vedca a vynálezcu Aurela Stodolu. Potom pre Aurela pripravili triviálnu úlohu. Naprogramovali jednoduchý skript, ktorý vygeneroval náhodné číslo a z databázy prihlásených súťažných mien s návrhom mena Aurel vybral výhercu. Výherkyňou sa stala pani z Veľkého Krtíša, ktorá získala tablet.
Počítače, ktoré doma používame majú od 2 do 8 jadier. Aurel ich má 3072, z toho má každé jadro CPU 8 GB RAM. Dokopy sa to rovná 24 TB RAM (24 000GB). S výpočtovým výkonom 94,4 TFLOP/s je asi 3000 krát výkonnejší ako počítač, do ktorého práve hľadíte. Konštrukcia, v ktorej je uložených 3100 kilogramov základného hardvéru, má rozmery 2 m na výšku, 80 cm na šírku a 1,8 metra hĺbku. K tomu sa pridávajú ďalšie dve tony príslušenstva.
Aby sa počítač pri svojej kapacite a výkonnosti neprehrial, chladí ho viac ako 1000 litrov vody s priemernou teplotou 12 °C.
Superpočítač Aurel bude okrem SAV využívať aj akademická obec, a to partnerské univerzity: STU Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline, UMB v Banskej Bystrici a TU v Košiciach.
R

picture

rozmermi sa Aurel podobá skrini v 
domácnosti

picture

elektrické káble napájajúce počítač, 
by mohli pripojiť 20 rodinných domov naraz 
alebo celý veľký 8 poschodový panelový 
dom