picture

Vplyv rádioaktivity na život rastlín – príklad Černobyľu

11.1.2013 17:39:51 | Ján Klučár
BRATISLAVSKÁ VEDECKÁ CUKRÁREŇ | Počet zobrazení: 7321x

Pozývame žiakov bratislavských stredných škôl do vedeckej cukrárne dňa 22. januára 2013 o 9.00 hod. Miesto konania: konferenčná sála CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

 

Hosťom vedeckej cukrárne
dňa 22. januára 2013 bude
Mgr. Martin Hajduch, PhD.

Téma vedeckej debaty:
Vplyv rádioaktivity na život
rastlín – príklad Černobyľu

Výskumná skupina Mgr. Martina Hajducha, PhD z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre (ÚGBR) publikovala v apríli 2009 v časopise Americkej chemickej spoločnosti Journal of Proteome Research (JPR) článok Proteomic Analysis of Mature Soybean Seeds from the Chernobyl Area Suggests Plant Adaptation to the Contaminated Environment, ktorý poodhaľuje molekulárnu podstatu adaptácie rastlín na podmienky kontaminované jadrovým odpadom v Černobyľskej oblasti.