picture

Najväčšia štruktúra vo vesmíre: Veľká skupina kvazarov má priemer 4 miliardy svetelných rokov

13.1.2013 16:27:39 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2482x

Medzinárodný tím astronómov vedený vedcami s University of Central Lancashire (UCLan) objavil momentálne najväčšiu známu štruktúru vesmíru. Veľká skupina kvazarov (LQG) je tak veľká, že svetlu trvá 4 miliardy rokov, aby cez ňu prešlo.

 

Kvazary sú jadrá galaxií zo skorých období vesmíru, ktoré majú krátke periódy extrémne vysokej jasnosti, ktorá ich robí viditeľnými aj z veľkých vzdialeností. Tieto periódy sú síce krátke v astronomickom merítku, no predsa len trvajú 10 miliónov až 100 miliónov rokov. Od roku 1982 sa vie, že kvazary sa zhromažďujú do zväzkov alebo štruktúr ohromných veľkostí nazývaných veľké skupiny kvazarov (LQG).

Tím vedený Rogerom Clowesom z Jeremiah Horrocks Institute (UCLan) identifikoval LQG, ktorá je tak veľká, že predstavuje výzvu pre Kozmologický princíp. Ten predpokladá, že náš vesmír, ak je pozorovaný v dostatočne veľkom rozsahu, vyzerá rovnako, bez ohľadu na to, z ktorého miesta ho pozorujeme. Moderná teórie kozmológie je založená na práci Alberta Einsteina a je postavená na Kozmologickom princípe. Tento princíp je známy teoreticky, no ešte nikdy sa ho nepodarilo dostatočne preukázať pozorovaním.

Pre porovnanie - naša galaxia je od svojho najbližšieho suseda, galaxie Androméda, vzdialená 0,75 megaparseku alebo 2,5 milióna svetelných rokov. Kopy galaxií majú niekedy priemer 2-3 megaparseky, no LQG mávajú priemer aj vyše 200 megaparsekov. Podľa Kozmologického princípu a modernej teórie kozmológie by vedci nemali byť schopní nájsť štruktúru s priemerom väčším ako 370 megaparsekov.

Avšak nová LQG doktora Clowesa má stredový priemer 500 megaparsekov, no pretože má nepravidelný tvar, dosahuje jej najdlhší rozmer až 1200 megaparsekov (4 miliardy svetelných rokov), čo je približne 1600 násobok vzdialenosti medzi našou galaxiou a Andromédou. Clowes povedal, že aj keď je ťažké zmerať rozmery tejto LQG, dá sa vraj jednoznačne povedať, že ide o najväčšiu štruktúru, aká bola kedy pozorovaná. Takisto dodal, že je tým narušené naše terajšie poznanie rozmerov vesmíru.

http://www.sciencedaily.com/releases/2013/01/130111092539.htm