picture

Novoobjavená trieda hviezd

12.6.2013 21:25:42 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1885x

Švajčiari sú známi svojou schopnosťou vyrábať extrémne presnú techniku. Teraz sa švajčiarskemu tímu vedcov zo Ženevského Observatória podarilo v rámci niekoľkoročného programu, pri ktorom využívali pomerne malý, 1,2 metrový teleskop, dosiahnuť výnimočnú presnosť svojich pozorovaní. Meraním minútových variácií svietivosti objavili novú triedu variabilnej hviezdy.

 

Výsledky tejto štúdie sú založené na meraní jasnosti vyše 3 000 hviezd v otvorenej hviezdokope NGC 3776 počas 7 rokov. Táto hviezdokopa má približne 20 miliónov rokov a nachádza sa od nás vo vzdialenosti 7 000 svetelných rokov, v južnom súhvezdí Kentaura. U 36 hviezd z tejto hviezdokopy bol zistený zvláštny spôsob žiarenia s pravidelnými variáciami svietivosti, pri ktorých dochádza k zmene jasnosti o 0,1 % bežnej jasnosti hviezdy. Tieto variácie majú periódu od 2 do 20 hodín. Dané hviezdy sú o niečo jasnejšie a teplejšie než Slnko, avšak inak nie sú ničím výnimočné. Táto nová trieda hviezd doteraz ešte nebola pomenovaná.

Precíznosť merania v tejto štúdii je dvojnásobná oproti precíznosti dosiahnutej v iných, porovnateľných štúdiách. Nami Mowlavi, ktorá štúdiu viedla, povedala, že túto presnosť docielili vďaka vysokej kvalite prístrojov a starostlivej analýze dát. Takisto im však pomohlo, že ich program trval až 7 rokov, čo by podľa nej nebolo možné, ak by chceli použiť jeden z väčších teleskopov.

Vo vesmíre je veľa variabilných alebo pulzujúcich hviezd, ktorých jasnosť sa s časom mení. Dôvod, prečo sa ich jasnosť mení, závisí od vlastností ich vnútra. Tento úkaz mal za následok vznik úplne novej oblasti astrofyziky nazývanej astroseizmológia, kde astronómovia skúmajú tieto hviezdne vibrácie za účelom zistiť zloženie a vnútorné fungovanie skúmaných hviezd.

Napriek tomu, že dôvod variability novoobjavenej triedy hviezd zostáva záhadou, už sa našla jedna stopa: niektoré z týchto hviezd pravdepodobne rýchlo rotujú. Otáčajú sa rýchlosťami vyše dvojnásobku ich kritickej rýchlosti, čo je limit, nad ktorým sa hviezdy stanú nestabilnými a začnú do priestoru vylučovať materiál.

Prevzaté z originálu "New Kind of Variable Star Discovered: Minute Variations in Brightness Reveal Whole New Class of Stars" na sciencedaily.com