picture

Keď prvá dynastia kráľov vládla Egyptu

18.9.2013 19:50:17 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1680x

Tímu vedcov a archeológov sa prvýkrát podarilo vymedziť približné časové obdobie prvých ôsmich dynastických vládcov Egypta. Doteraz totiž neboli nájdené žiadne overiteľné chronologické záznamy tejto periódy alebo procesu vedúceho k sformovaniu egyptského štátu. Chronológia skorého Egypta medzi rokmi 4 500 až 2 800 pred naším letopočtom bola zmapovaná matematickými modelmi kombinujúcimi nové rádiouhlíkové datovanie a akceptované archeologické dôkazy. V rámci štúdie bolo rádiouhlíkovou metódou urobených vyše 100 datovaní vlasov, kostí a rastlín nájdených na viacerých náleziskách vrátane kráľovských hrobiek a okolitých hrobov.

 

Egypt bol prvý teritoriálny štát, ktorému vládol jediný politický vládca a nové datovania naznačujú, že proces zjednocovania, ktorý k takémuto systému viedol, bol výrazne rýchlejší, než sa doteraz predpokladalo. Pomocou matematického modelu sa vedcom podarilo určiť najpravdepodobnejšie roky nástupu na trón jednotlivých kráľov. Predpokladá sa, že neistota v určovaní týchto dátumov je 32 rokov (s pravdepodobnosťou 68 %). Modelovaný časový úsek pritom uvádza dátumy, ktoré sa s ohľadom na dĺžku života dali očakávať.

Za začiatok egyptského štátu je často považovaný nástup kráľa Aha na trón. Podľa nového modelu sa táto udalosť udiala 3 111 až 3 045 rokov pred naším letopočtom (s pravdepodobnosťou 68 %). Modely takisto ukázali, že obdobie pred dynastiami, kedy obyvatelia okolia rieky Níl začali budovať trvalé obydlia a zameriavať sa na poľnohospodársku výrobu, bolo kratšie než sa doteraz predpokladalo. Pôvodný predpoklad bol, že sa začalo približne 4 000 rokov pred naším letopočtom, avšak nový model naznačuje, že sa začalo až v rokoch 3 800 až 3 700 pred naším letopočtom, a že neolitické obdobie pred ním bolo dlhšie, teda skončilo sa neskôr.

História Egypta sa teda začala tisíc rokov pred tým, než boli postavené pyramídy. Prvými egyptskými kráľmi boli Aha, Djer, Djet, kráľovná Merneith, Den, Anedjib, Semerkhet a Qa’a. Vládli územiu s veľkosťou približne rovnakou, akú má dnešný Egypt, s južnými hranicami pri Asuáne, Stredozemným morom na severe a Gazou na východe.

Prevzaté z originálu "Pinpointing When the First Dynasty of Kings Ruled Egypt" na sciencedaily.com