picture

Nová teória vzniku doby ľadovej pred 2,6 miliónmi rokov

2.7.2014 00:16:47 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1718x

Nový výskum viedol k novej teórii o tom, čo spôsobilo dobu ľadovú pred 2,6 miliónmi rokov, počas ktorej ľad pokrýval veľkú časť severnej pologule. Novoobjavený mechanizmus, ktorý pri zjednotení Južnej a Severnej Ameriky spôsobil zmenu slanosti Tichého oceánu, by mal byť zodpovedný za výrazný nárast ľadovej pokrývky v tomto období.

 

Zmena v slanosti zvýšila tvorbu morského ľadu, a tým zmenila prúdenie vetra. To posilnilo monzúny, ktoré poskytli vlhkosť pre intenzívnejšie sneženie, čo viedlo k tvorbe ľadu hrubého až 3 kilometre. Tím vedcov analyzoval vetrom odviaty prach naakumulovaný v období spred 2,5 až 6 miliónmi rokov v severnej Číne, pri Tibetskej plošine, s cieľom rekonštruovať teploty a zrážky monzúnov.
 
Thomas Stevens z Royal Holloway University povedal, že skúmaná doba ľadová predstavuje veľmi intenzívne debatovanú tému vo vedeckej obci. Jeho zistenia vraj naznačujú úzke prepojenie medzi rastom ľadovca, monzúnmi a uzavretím Panamského prieplavu. Táto nová teória by podľa neho mohla objasniť doby ľadové, a tým aj celý náš dnešný klimatický systém.
 
Zistilo sa, že počas globálneho ochladzovania bol monzún silnejší napriek tomu, že intenzívny dážď sa zvyčajne spája s teplejšími klimatickými podmienkami. Stevens dodal, že všetka táto zmena bola spôsobená platňovou tektonikou. Zosilnené monzúny podporovali globálne ochladzovanie, rast morských ľadovcov a veľmi silné zrážky. Tak sa rozšírili obrovské ľadovce po veľkej časti severnej pologuli.

Prevzaté z originálu "New theory on cause of ice age 2.6 million years ago" na sciencedaily.com