picture

Objav 2,8 milióna rokov starej ľudskej čeľusti

8.3.2015 18:53:07 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1299x

Desaťročia sa vedci snažili objaviť africké fosílie, ktoré by dokumentovali najskoršie roky ľudského druhu, avšak podarilo sa im nájsť len minimum vzoriek z obdobia spred 2,5 milióna až 3 miliónov rokov. Aj tie fosílie čo našli pritom boli vo veľmi zlom stave. Novoobjavená fosília z Etiópie však posunula históriu ľudského druhu Homo až do obdobia spred 2,8 milióna rokov.

 

Nájdená čeľusť, objavená v roku 2013, je o 400 000 rokov staršia než dovtedy najstaršia fosília ľudského druhu. Nová fosília druhu Homo - nazvaná Ledi-Geraru - pochádza z obdobia len 200 000 rokov po poslednom známom výskyte druhu Australopithecus afarensis pred 3 miliónmi rokov. Táto fosília zachovala ľavú stranu spodnej čeľuste spolu s piatimi zubmi. Jej analýza odhalila viacero zaujímavých čŕt, ako napríklad úzke stoličky a pravidelne tvarovanú čeľusť. Práve tieto črty odlišujú ľudí Homo habilis od Australopithecov, ktorí sa viac podobali na opice. Brian Villmoare z Nevadskej univerzity povedal, že kvôli ojedinelosti ľudských fosílií z obdobia pred 2 miliónmi rokov, má táto fosília pre vedu nesmiernu hodnotu.
 
Dávnejší výskum tímu vedeného Fredom Spoorom vytvoril rekonštrukciu čeľuste 1,8 milióna rokov starej fosílie Homo habilisa z Tanzánie. Rekonštruovaná čeľusť bola relatívne primitívna a podobala sa na čeľusť fosílie Ledi-Geraru. Fosília Ledi-Geraru zmenšila evolučnú medzeru medzi Australopithecmi a prvými predstaviteľmi ľudského druhu.
 
Pred 2,8 milióna rokmi, v dôsledku celosvetových klimatických zmien, začala Afrika postupne vysychať a vedci už dávno zastávajú názor, že táto zmena spôsobila vymieranie starých druhov a príchod nových (človek bol jeden z týchto nových druhov). Erin DiMaggio z Pensylvania State University so svojim tímom analýzou fosílií zistili, že v tomto období sa darilo hlavne živočíšnym druhom, ktoré žili v otvorenejších životných prostrediach s trávnatým alebo kríkovým porastom. Kaye Reed z Arizona State University však dodala, že vedci ešte nemajú dostatok dôkazov a vzoriek na to, aby mohli spoľahlivo prehlásiť, že ľudský druh sa vyvinul vďaka týmto klimatickým zmenám. To je dôvod, prečo so svojim tímom aj naďalej hľadajú v kenskej oblasti Ledi-Geraru ďalšie fosílie.

Prevzaté z originálu "Discovery of 2.8-million-year-old jaw sheds light on early humans" na sciencedaily.com