picture

Kvantový experiment overil Einsteinove „strašidelné pôsobenie na diaľku“

25.3.2015 01:40:58 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2609x

Vedcom sa po prvýkrát podarilo preukázať Einsteinov koncept „strašidelného pôsobenia na diaľku“ pomocou jedinej častice. Albert Enistein pritom neveril, že by koncept nelokálneho kolapsu vlnovej funkcie častice mohol byť skutočný.

 

Kvantová mechanika vraví, že osamelá častica môže byť opísaná vlnovou funkciou, ktorá sa tiahne na relatívne veľké vzdialenosti, avšak nikdy nie je detekovaná na viac než jednom mieste. Tento jav, ktorý v roku 1927 Albert Einstein označil za „strašidelné pôsobenie na diaľku“, bol vysvetlený v kvantovej teórii ako okamžitý kolaps vlnovej funkcie kdekoľvek sa daná častica detekuje.
 
O takmer 90 rokov neskôr vedci rozdelili jediný fotón medzi dvoma laboratóriami a pomocou detektorov vlnovitých vlastností ukázali, že kolaps vlnovej funkcie je skutočný. Tento jav je doteraz najsilnejším dôkazom previazania osamelej častice, čo je zvláštna forma kvantového previazania o ktorej vedci čoraz viac uvažujú pri navrhovaní kvantovej komunikácie a kvantových počítačov budúcnosti.
 
Howard Wiseman z Griffith University povedal, že Einstein ortodoxnú kvantovú mechaniku nikdy neakceptoval a ako príklad jej nesprávnosti uvádzal charakteristiku jedinej častice. Preto bolo dôležité preukázať nelokálny kolaps vlnovej funkcie osamelej častice. Einstein tvrdil, že detekcia častice vždy len na jednom mieste sa dá lepšie vysvetliť hypotézou, podľa ktorej častica naozaj je vždy len na jedinom mieste. Wisemanov výskum však novými meraniami ukázal, že vlnová funkcia skutočne skolabuje rôznymi spôsobmi, čím vyvrátil Einsteinovo tvrdenie.

Prevzaté z originálu "Quantum experiment verifies Einstein's 'spooky action at a distance'" na sciencedaily.com