Obrovské morské jaštery v dobe dinosaurov: nový začiatok pre malé mosasaury

11.4.2015 01:43:32 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1178x

Vedcom sa podarilo zrevidovať narodenie obrovského morského jaštera. Vzhľadom na nedávno identifikované pozostatky sú paleontológovia presvedčení, že obrovské mosasaury – ktoré dorastali do dĺžky až 15 metrov – rodili svoje mláďatá na otvorenom mori, ďaleko od pobrežia.

 

Toto zistenie tiež poskytlo odpoveď na dávnu otázku pôvodného životného prostredia slávneho predátora žijúceho v dobe dinosaurov. Mosasaury obývali väčšinu oceánov našej planéty a odhaduje sa, že vyhynuli pred 65 miliónmi rokov.
 
Daniel Field z Yale University povedal, že mosasaury sú jedny z najlepšie preskúmaných mezozoických stavovcov. Napriek tomu však vedci doteraz nepoznali detaily o narodení a živote ich mláďat. Field vo svojej štúdii priblížil život najmladších objavených mosasaurov, ktorých pozostatky našiel v rozsiahlej zbierke Yale Peabody Museum. Tieto vzorky boli pôvodne objavené pred vyše sto rokmi a v minulosti sa predpokladalo, že patria dávnym morským vtákom.
 
Field a jeho kolega Aaron LeBlanc z Torontskej univerzity došli k záveru, že vzorky čeľustí a zubov mali viacero čŕt charakteristických výlučne pre mosasaury. Skúmané fosílie pritom boli objavené na otvorenom mori. LeBlanc dodal, že jediný znak vtákov, ktorý fosílie mali, boli ich malé rozmery. Ich štúdia teda vyvrátila dávnejšie domnienky, ktoré tvrdili, že mosasaury kládli vajcia na plážach a že mladé mosasaury žili v chránených pobrežných kolóniách.

Prevzaté z originálu "Giant sea lizards in the age of dinosaurs: A new beginning for baby mosasaurs" na sciencedaily.com