picture

Kapucíny vedia ako rozbíjať orechy

1.5.2015 01:49:46 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1156x

Nedávno sa ukázalo, že kapucíny dokážu rozbíjať orechy oveľa šikovnejšie než sme si mysleli. Tieto opice zvyknú na rozbíjanie orechov používať kamenné „kladivá“ a vedci zistili, že sú veľmi pozorné pri určovaní koľko sily na toto rozbíjanie využijú. Menia silu po každom údere na základe stavu orechu, čím zaručujú, že nerozbijú aj chutné jadierko. Madhur Mangalam z Georgijskej univerzity povedal, že pred touto štúdiou si nikto nemyslel, že by boli opice takejto sofistikovanej činnosti schopné.

 

Mangalam, Dorothy Fragaszy a ich tím skúmali kapucíny pri rozbíjaní orechov od roku 2005, kedy vytvorili projekt EthoCebus. Cieľom bolo zistiť ako dokážu tieto opičky rozbiť tak tvrdé orechy a či na mäkšie orechy využívajú iný prístup než na tie tvrdšie. V rámci novej štúdie filmovali 14 kapucínov ako rozbíjali orechy a pozorne analyzovali výšku a rýchlosť každého úderu. Rozbitie orechu si väčšinou vyžaduje viacero úderov.
 
Mangalam podotkol, že systematické modulovanie úderov na základe aktuálneho stavu orechu ich veľmi prekvapilo. Očakávali totiž, že opice budú do orechov celý čas udierať rovnako, alebo možno začnú udierať stále silnejšie a silnejšie. Nikdy by si nepomysleli, že tieto opice by mohli namodulovať svoju reakciu podľa fyzického stavu orechu.
 
Mangalam dodal, že ich výskum preukázal, že aj iné primáty než človek dokážu účinne narábať s nástrojmi. Ďalší výskum sa bude zameriavať na iné opice, s cieľom zistiť, či aj ony sú schopné sofistikovaného narábania nástrojmi a ak áno, akú techniku používajú.

Prevzaté z originálu "Wild bearded capuchin monkeys really know how to crack a nut" na sciencedaily.com - Foto - Dorothy Fragaszy