Čo poháňa vývoj stavby vtáčích hniezd?

8.5.2015 11:19:03 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1956x

Ako chrániť mláďatá pred predátormi? Treba okolo nich postaviť ochranu! Medzi hniezdami vtákov vládne ohromná diverzita v umiestnení, stavbe a stavebných materiáloch jednotlivých hniezd, avšak o príčinách tejto diverzity sa toho dodnes veľa nevie. Nová štúdia zistila, že hniezda so strechou vznikli ako prispôsobenie na umiestnenie hniezda na zemi, kde je nebezpečenstvo spôsobované predátormi podstatne vyššie.

 

Zachary Hall z University of St. Andrews práve písal svoju doktorandskú prácu o neurobiológii stavania vtáčích hniezd keď si všimol ako málo výskumu s v minulosti venovalo tomu, prečo si rôzne druhy vtákov stavajú svoje hniezda tak odlišne. Hypotéza, tvrdiaca, že hniezda so strechou vznikli ako prispôsobenie sa zvýšenému riziku zo strany predátorov (keď veľká konkurencia pri hľadaní miesta na hniezdenie viedla niektoré vtáky k tomu, aby si vytvorili hniezda na zemi), bola prvýkrát navrhnutá pred takmer 20 rokmi, avšak vtedy ešte neexistovali technológie na jej otestovanie. Aplikáciou štatistických techník, ktoré využil pri svojej neurobiologickej štúdii, Hall, spolu skolegami z Univerzity of St. Andrews Sally Street, Samom Autym a Susan Healy, analyzoval detaily (ako výšku a štruktúru) hniezd 155 príbuzných druhov vtákov.
 
Výsledky ukázali, že predkovia skúmaných vtákov si zrejme nad zemou stavali hniezda tvaru šálky avšak keď prešli k hniezdeniu na zemi, zakryli svoje hniezda strechou. Don Dearborn podotkol, že  táto štúdia spojila dve kľúčové aspekty evolúcie architektúry zvierat – tvar hniezd a ich polohu. Štúdia ukázala ako sa dá využiť nedávny pokrok vo fylogenéze vtákov na zisťovanie evolučnej histórie vzťahov medzi charakteristikami jednotlivých druhov. Hall dodal, že táto štúdia je napriek svojmu úspechu len špička ľadovca. Dúfa, že budúce štúdie využijú podobný prístup a identifikujú aj iné faktory, ktoré môžu ovplyvňovať vývoj stavby hniezd.

Prevzaté z originálu "What drives the evolution of bird nest structures?" na sciencedaily.com