Dinosaury boli pravdepodobne teplokrvné

1.6.2015 18:53:38 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1121x

Nová štúdia tvrdí, že dinosaury boli pravdepodobne teplokrvné a rástli rovnako rýchlo ako dnešné cicavce. Táto štúdia je pokračovaním štúdie metabolizmu a rastu dinosaurov z roku 2014, ktorá došla k záveru, že dinosaury neboli ani teplokrvné ani chladnokrvné – boli teda vlastnou prechodnou kategóriou. Michael D’Emic zo Stony Brook University povedal, že štúdia z roku 2014 mu ponúkla obrovské množstvo poznatkov o raste a metabolizme stoviek žijúcich zvierat. D’Emic však došiel k záveru, že podobnosť dinosaurov s dnes žijúcimi cicavcami nebola zanedbateľná – dinosaury presne zapadli do definície teplokrvného cicavca.

 

D’Emic je špecialistom na mikroanatómiu, ktorá sa venuje skúmaniu stavby kostí v mierkach mnohonásobne menších než hrúbka ľudského vlasu. Jeho zrevidovanie dávnejšej štúdie ukázalo, že rast a metabolizmus dinosaurov boli podobnejšie cicavcom než plazom. Štúdia z roku 2014 zobrala rast zaznamenaný za jeden rok a určila jeho priemer na jeden deň. To je však podľa D’Emica problematické, keďže zvieratá nezvyknú rásť po celý rok konštantnou rýchlosťou. Ich rast sa zvykne spomaliť, alebo aj úplne zastaviť  keď vonku vládnu chladnejšie, suchšie, či iným spôsobom nepriaznivejšie podmienky.
 
To je podľa neho dôvod, prečo predchádzajúca štúdia rýchlosť rastu dinosaurov podcenila. Štruktúra kostí dinosaurov, podobná letokruhom stromov, ukázala, že aj tieto dávne živočíchy mali obdobia počas roka, kedy sa ich rast výrazne spomalil. Rast býva najvariabilnejší u veľkých zvierat žijúcich v nestálych a meniacich sa životných prostrediach, čo dokonale vystihuje dinosaury.
 
D’Emic tiež, na rozdiel od pôvodnej štúdie, spojil štatistickú analýzu dinosaurov s analýzou vtákov, pretože vtáky sú potomkami mezozoických dinosaurov. Uviedol, že vtáky sú vlastne dinosaury, ktoré nikdy nevyhynuli. Práve spojenie analýzy dinosaurov a vtákov je ďalší silný indikátor teplokrvnosti dinosaurov, ktorý vyvracia pôvodnú domnienku, že metabolizmus dinosaurov predstavoval prechodnú kategóriu.
 
Holly Woodward z Oklahoma State University povedal, že  D’Emicova štúdia ukázala, aký dôležitý je prístup k údajom mimo publikovaného zhrnutia. Práve tieto údaje umožňujú dodatočné testovanie hypotéz. D’Emic dúfa, že jeho štúdia povedie k ďalšiemu výskumu, ktorý prostredníctvom skúmania kostí zistí kedy, prečo a ako sa spomalil rast dinosaurov. Tieto poznatky totiž môžu pomôcť v skúmaní aj iných druhov, ako aj vo výskume ochorení kostí, akým je napríklad osteoporóza.


Video k článku


Video k článku - link

Prevzaté z originálu "Dinosaurs were likely warm-blooded" na sciencedaily.com