Lesy Konga ohrozené neadekvátnymi smernicami

29.6.2015 00:48:50 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 853x

Vedci z Vermontskej univerzity tvrdia, že bez nových a účinných ochranných opatrení by Konžská demokratická republika mohla prísť až o 20 percent lesov, čo by výrazne zvýšilo svetové emisie uhlíku. Nová štúdia skúmala tropické lesy Afriky, ktoré sú jednou z najväčších zásobární uhlíku na svete. Tieto lesy neboli v minulosti výrazne ohrozované, avšak v súčasnosti narastá tlak na odlesňovanie s cieľom získať pôdu pre výstavbu, zahraničné investície a poľnohospodárstvo.

 

Gillian Galford z Vermontskej univerzity povedala, že Kongo má na svojom území najväčšiu časť afrických lesov, v ktorých je uskladnených približne 22 miliárd ton uhlíku. Napriek tomu je v tejto krajine chránených len 10 percent miestnych lesov. So svojim tímom simulovala budúcnosť lesov Konga a emisií uhlíku na základe troch scenárov mapujúcich dianie medzi rokmi 2010 a 2050.
 
Prvý scenár sa zameral na historické trendy, ktoré vychádzali z pasívnej ochrany lesov a ukázal, že do roku 2050 stúpnu priemerné emisie oxidu uhličitého o 139 miliónov ton ročne, čo predstavuje nárast o 15 percent v porovnaní s dneškom. Druhý scenár vychádzal z rozmachu poľnohospodárstva, ktoré spôsobilo rozsiahle odlesňovanie a viedlo k rastu ročných emisií oxidu uhličitého o 212 miliónov ton ročne, čo je nárast o 23 percent. Tento scenár tiež predstavuje 60 percentný nárast emisií pochádzajúcich z Konga. Posledný scenár bol založený na koncepte adekvátnej ochrany lesov a 58 percentnom znížení odlesňovania. V danom scenári stúpli ročné emisie oxidu uhličitého len o 49 miliónov ton ročne, čo predstavuje nárast len o 5 percent.
 
Ukázalo sa teda, že pasívna ochrana nie je na záchranu lesov dostatočná a nedokáže zachrániť túto unikátnu ekologickú oblasť a jej dôležitú úlohu v uhlíkovom cykle. Je treba určiť nové chránené oblasti a zamerať sa na skvalitnenie poľnohospodárskej výroby a nie na jej rozmach. Ak by vládni predstavitelia začali brať ochranu lesov vážne, dalo by sa znížiť odlesňovanie až o vyše 50 percent. Pomôcť by tiež mohol ochranársky program REDD+ Spojených národov, ktorý sa zameriava na ochranu lesov a zníženie emisií uhlíka.

Prevzaté z originálu "Lax rules put Congo's forests, key carbon reserve, at risk" na sciencedaily.com