picture

Úbytok ľadu mení cirkuláciu vody v oceánoch

1.7.2015 02:06:49 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1678x

Nová štúdia tvrdí, že ustupujúci morský ľad v okolí Islandu a Grónska ovplyvňuje cirkuláciu teplej a studenej vody v Atlantickom oceáne, čo by mohlo zmeniť klimatické podmienky v Európe. G.W.K. Moore z Mississaugskej univerzity, ktorý spolupracoval s kolegami z Veľkej Británie, Nórska a Spojených štátov povedal, že na udržanie tepla v západnej Európe sú potrebné nízke teploty v severnej časti Atlantického oceánu a súčasné otepľovanie severného Atlantiku by teda mohlo spôsobiť ochladenie západnej Európy.

 

Globálne otepľovanie ovplyvňuje pevninu aj oceány a ústup morského ľadu znamená, že v oceánoch zostáva menej chladnej a hustej vody. Chladná voda prúdi v Atlantickom oceáne smerom na juh, a vytvára tak Golfský prúd. Keď prúdenie tepla ustane, oslabí sa Golfský prúd a prestane tak ohrievať atmosféru.
 
Moore a jeho tím došli k svojim záverom analýzou údajov z rokov 1958 až 2014 a počítačových simulácií. Golfský prúd presúva teplú vodu na sever k západnej Európe, kde sa z nej stráca teplo a vlhkosť, čím zmierňuje klimatické podmienky tejto oblasti. Studenšia a hustejšia voda klesá a vo veľkých hĺbkach sa vracia smerom na juh, kde sa v trópoch dostane opäť na povrch.
 
Moria v okolí Islandu a Grónska patria k jediným miestam na svete, kde sú tie správne podmienky a výmeny tepla, schopné zmeniť hustotu oceánu do dostatočnej miery na spôsobenie klesania povrchovej vody. Najväčšia výmena tepla medzi vzduchom a morom je práve na okraji morského ľadu. V minulosti sa miesto maximálnej výmeny tepla nachádzalo rovno v lokalite, kde na ňu boli najvhodnejšie podmienky. V posledných rokoch však morského ľadu ubudlo a miesto maximálnej výmeny tepla sa posunulo. To malo za následok oslabenie výmeny tepla. Moore dodal, že toto oslabovanie zrejme bude pokračovať a jedného dňa spôsobí zmeny Golfského prúdu, ktoré ovplyvnia klimatické podmienky Európy.

Prevzaté z originálu "Retreating sea ice linked to changes in ocean circulation, could affect European climate" na sciencedaily.com - Foto - Courtesy of GWK Moore