Bojujúce jazvece starnú rýchlejšie

9.7.2015 19:16:29 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 789x

35 rokov dlhá štúdia Exeterskej univerzity ukázala, že samčeky jazvecov, ktoré strávia svoju mladosť bojovaním, starnú rýchlejšie než pasívnejšie jazvece. Fakt, že konkurencia medzi jazvecmi spôsobuje zrýchlené starnutie by mohol pomôcť vysvetliť prečo muži starnú rýchlejšie než ženy. Christopher Beirne z Exeterskej univerzity povedal, že keď samčeky jazvecov nemusia bojovať o samičky, môžu sa viac venovať svojmu zdraviu a tým sa spomalí aj ich starnutie.

 

Na rozdiel od samčekov, samičky jazvecov starli rovnako aj v hustejšie osídlených oblastiach aj v tých osídlených redšie. Andrew Young z Exeterskej univerzity povedal, že dodnes presne nevieme prečo samčeky viacerých druhov starnú rýchlejšie. Ich výsledky naznačujú, že dôvodom tohto javu je súperenie počas ich života. Už predchádzajúce štúdie ukázali, že samčeky jazvecov majú v porovnaní so samičkami častejšie rany po pohryzení a častejšie umierajú.
 
Vedci kvantifikovali starnutie ako rýchlosť straty hmotnosti, keďže staré jazvece, rovnako ako starí ľudia, vekom strácajú hmotnosť a silu. Jazvece sa v prírode dožijú približne 13 rokov a čím majú vyššiu hmotnosť, tým sú plodnejšie a životaschopnejšie.

Prevzaté z originálu "Brawling badgers age faster" na sciencedaily.com