picture

Dôkazy o masovom vymieraní z juhoafrického Karoo

12.7.2015 01:36:45 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1813x

Tím vedený vedcami z Witwatersandskej univerzity nedávno analyzoval kameň získaný z juhoafrického Karoo, ktorý dokumentoval masové vymieranie spred 260 miliónov rokov. Toto vymieranie viedlo ku koncu rozsiahlej skupiny plazov, nazývaných dinocefaliani a podobných cicavcom, ktoré boli najväčšími suchozemskými zvieratami svojej doby.

 

Oblasť Karoo je veľmi bohatá na fosílie suchozemských zvierat z Permu a Triasu, čo ju robí jedným z mála miest, na ktorých sa dajú skúmať vymierania z týchto geologických období. Karoo neponúka len historické záznamy biologických zmien veľkej časti dejín Zeme, ale aj možnosť otestovať teórie o dlhoročných evolučných procesoch.
 
Zozbieraním fosílií z Východnej, Západnej a Severnej Kapskej provincie tím zistil, že 74 až 80 % všetkých suchozemských druhov danej lokality, vrátane dinocefalianov, vyhynulo počas geologicky krátkeho časového úseku. Vedci získali datovanie analýzou uránu a olova z malých zirkónových kryštálov pochádzajúcich z vrstvy sopečného popola zakomponovanej do skúmaných fosílií. Tým sa vedcom podarilo prepojiť fosílne záznamy z Južnej Afriky s fosílnymi záznamami zo zvyšku sveta. Nálezy z Karoo potvrdili, že masové vymieranie spred 260 miliónov rokov nezasiahlo len oceány, ale aj pevninu.
 
Michael Day z Witwatersandskej univerzity povedal, že už dlhšie sa vedelo o vymieraní suchozemských živočíchov zo stredu Permu, avšak vedci si mysleli, že toto vymieranie sa udialo ešte pred vymieraním, ktoré postihlo oceány. Údaje, získané v rámci jeho štúdie, však naznačujú, že obe vymierania sa udiali v rovnakom čase. Toto Permské vymieranie bolo datované na koniec takzvanej Guadalupianskej epochy, ktorá sa začala pred 272,3 miliónmi rokov a skončila pred 259,1 miliónmi rokov, čo znamená, že sa udialo 8 miliónov rokov pred podstatne známejším vymieraním z konca Permu.
 
Day podotkol, že Karoo obsahuje najbohatšie záznamy Permských suchozemských stavovcov na Zemi a jeho výskum je vyvrcholením 30 rokov zbierania fosílií a ich následnej analýzy. Jahandar Ramezani z MIT dodal, že presné načasovanie morského vymierania z tejto doby ešte nie je známe, avšak nové datovanie suchozemského vymierania, podporované paleontologickými dôkazmi, predstavuje dôležitý krok k lepšiemu pochopeniu vymieraní v strede Permu a spôsobu, akým tieto vymierania ovplyvnili ďalší vývoj suchozemskej fauny.

Prevzaté z originálu "South Africa's Great Karoo reveals mass extinction" na sciencedaily.com - Foto - Wits University