Vlastnosti magmy ovplyvňujú našu schopnosť predpovedať erupcie

1.9.2015 14:06:38 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1362x

Veľké množstvo sopiek sa nachádza v husto obývaných oblastiach a vždy keď sa jedna z nich preberie k životu, ohrozí to mnoho ľudí. Preto je jedným z hlavných cieľov vulkanológov vytvoriť nástroje, ktoré umožnia úspešne predpovedať erupciu sopky. Donald Dingwell z Ludwig-Maximilians-Universität podotkol, že vývoj takýchto nástrojov je ešte vždy len vo svojich začiatkoch, čo robí predpovedanie erupcie neistou záležitosťou. Vedci ešte ani z ďaleka nevedia správne interpretovať všetky varovné znamenia, ktoré signalizujú nastávajúcu katastrofu.

 

Tím geofyzikov, pod dohľadom Dingwella, nedávno v laboratóriu nasimuloval sopečné erupcie s cieľom zistiť ako účinne dokážu terajšie modely predpovedať ich vlastnosti. Jeremie Vasseur z Ludwig-Maximilians-Universität povedal, že detailne monitorovali správanie sa vzoriek syntetickej magmy pod tlakom a zaznamenávali mikrosignály, ktoré by predpovedali jej erupciu. Tieto mikrosignály sú laboratórnou obdobou seizmických signálov skutočnej sopky.
 
Vasseur a jeho tím zistili, že čím bola syntetická magma heterogénnejšia, tým sa dala lepšie predpovedať jej erupcia. Na druhej strane, čím bola magma homogénnejšia, tým bolo úspešné predpovedanie ťažšie. Vlastnosti magmy v skutočných sopkách zvyknú byť veľmi rôznorodé, v závislosti od množstva plynných bubliniek a kryštalických inklúzií obsiahnutých v normálne homogénnej tekutine. Vasseur dodal, že kľúčom k efektívnemu predpovedaniu erupcie sopky je vedieť do akej miery je magma danej sopky heterogénna.

Prevzaté z originálu "Volcanic eruptions: Properties of magma influence forecastsô na sciencedaily.com