Nezvyčajná dvojhviezda

14.9.2015 23:03:15 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 895x

Matt Shultz z Queen’s University nedávno objavil prvú veľkú dvojhviezdu v ktorej majú obe hviezdy magnetické polia. Projekt BinaMIcS, skúmajúci magnetické vlastnosti blízkych dvojhviezd, sa už roky snaží takýto objekt nájsť. Shultz objavil dvojhviezdu epsilon Lupi pomocou teleskopu Canada-France-Hawaii Telescope.

 

Pôvod magnetizmu veľkých hviezd je dodnes záhadou. Chladnejšie hviezdy, ako napríklad Slnko, vytvárajú svoje magnetické pole prúdmi hmoty vo vonkajších vrstvách hviezdy. Problém je, že takéto prúdenie u hmotnejších hviezd neexistuje. Napriek tomu však má až 10 percent hmotných hviezd silné magnetické pole.
 
Vedci momentálne skúmajú dve možné vysvetlenia. Obe sú založené na koncepte  takzvaného „fosílneho“ magnetického poľa, ktoré bolo vygenerované v dávnejšej minulosti a dodnes sa udržalo vo vonkajších vrstvách hviezdy. Prvá hypotéza tvrdí, že magnetické pole sa vytvorilo pri zrode hviezdy, druhá, že magnetické pole vzniklo prostredníctvom dynama hviezdnej plazmy, spôsobeného spojením dvoch blízkych hviezd.
 
Shultz dodal, že ani objav tejto dvojhviezdy nezmenil štatistiky BinaMIcS, ktoré ukazujú ako málo veľkých magnetických hviezd sa nachádza v blízkych binárnych sústavách. Sily magnetických polí oboch objavených hviezd sú veľmi podobné, avšak ich póly sú na opačných stranách – južný pól jednej hviezdy má približne rovnaký smer ako severný pól tej druhej. Shultz si nie je istý prečo tomu tak je, avšak má pocit, že toto nasmerovanie je niečím dôležité. Čím je dôležité nám však dodnes uniká.

Prevzaté z originálu "Stellar discovery: Massive binary star with unique properties" na sciencedaily.com