Otepľovanie Antarktídy stimuluje diverzitu plesní v pôde

29.9.2015 22:06:36 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1557x

Klimatické zmeny budú mať veľký dopad na život na Antarktíde už v tomto storočí. Paul Dennis z Queenslandskej univerzity a Kevin Newsham z Britskej antarktickej operácie a z University Centre v Svalbarde predpovedajú, že v roku 2100 bude v najrýchlejšie sa ohrievajúcich oblastiach Antarktídy až o 25 percent viac druhov zemných plesní. To môže priniesť isté ekologické benefity, avšak tiež to pomôže inváznym druhom udomácniť sa v tejto kryštálovo čistej divočine. Dennis podotkol, že ich štúdia bola založená na vzorkách pôdy zozbieraných na Antarktíde počas rozsiahlej expedície Davida Hopkinsa z britskej Kráľovskej poľnohospodárskej univerzity počas Polárneho roku 2007-2008.

 

Hopkinsova expedícia bola najväčšou svojho druhu a vyžadovala si zložitú logistickú podporu Britskej antarktickej operácie a britského Kráľovského námorníctva, ktorá zahŕňala využitie ľahkých lietadiel, helikoptér a ľadoborcov. Dennis povedal, že povrchová teplota vzduchu pobrežných oblastí Antarktídy stúpla za posledných 50 rokov o 2,8 °C, čo je mnohonásobkom svetového priemeru. V tejto rýchlo sa zohrievajúcej časti Antarktídy je práve teplota hlavným faktorom, ktorý určuje rozsah miestnej diverzity zemných plesní.
 
Väčšina plesní Antarktídy je mikroskopických, čiže nejde o žiadne charizmatické stvorenia. Napriek tomu však hrajú nezanedbateľnú úlohu v pôde, kde rozkladajú odumreté rastliny a vytvárajú symbiózu s mnohými inými organizmami. Teploty na Antarktíde stúpajú najrýchlejšie z celej južnej pologule, takže druhov týchto plesní bude neustále len pribúdať. To kladne ovplyvní dôležité ekologické procesy, ako napríklad rozkladanie pozostatkov rastlín, čo na oplátku uvoľní do pôdy viac živín a umožní rast väčších rastlinných komunít.
 
Severné pobrežné oblasti Antarktídy sú až o 10 °C teplejšie než najjužnejšie pobrežia Antarktického polostrovu. Dennis dodal, že skúmaním komunít plesní v severných častiach pobrežia dokázali vytvoriť relatívne presné predpovede toho, čo sa neskôr odohrá aj v doteraz chladnejších lokalitách. Antarktída je podľa neho veľkým prírodným laboratóriom, ktoré nám umožňuje lepšie pochopiť reakcie našej planéty na environmentálne zmeny.

Prevzaté z originálu "Antarctic warming stimulates diversity of soil fungi" na sciencedaily.com