Severoamerické koraly zo skorej Jury

1.10.2015 22:28:59 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1730x

Masové vymierania poznačujú vývoj morských ekosystémov a zotavovania z nich vydláždili cestu významným biotickým zmenám. Pochopenie reakcií morských organizmov na fázu zotavovania po vymieraní je nevyhnutné ak si chceme vytvoriť presný obraz o dynamike týchto zmien, z ktorých väčšina priniesla radikálnu biotickú reorganizáciu.

 

Montana Hodges a George Stanley mladší z Montanskej univerzity nedávno publikovali novú štúdiu o zotavovaní koralov po masovom vymieraní z konca Triasu, ktoré predstavuje hranicu medzi Triasom a Jurou. Preskúmali jurské koraly v depozitoch formácií Gabbs a Sunrise, nachádzajúcich sa blízko kaňonu New York, v západnej a strednej Nevade.
 
Nájsť severoamerické koraly zo skorej Jury je veľmi ojedinelé, takže objav na týchto náleziskách bol pre vedcov veľkou správou. Bez nich sa totiž nedajú miestne biotické odozvy na koniec masového vymierania adekvátne preskúmať. Nálezisko, na ktorom boli pozostatky koralov nájdené, ponúka jeden z najlepších archívov podmienok na prelome Triasu a Jury. Pozostatky analyzované v tejto štúdii ukázali ako sa zotavovali organizmy východnej Panthalassy (prvotného oceánu), žijúce pozdĺž kratónu Severnej Ameriky. Tieto koraly sú zrejme najstaršími jurskými severoamerickými koralmi aké boli kedy objavené.

Prevzaté z originálu "Rare early Jurassic corals of North America" na sciencedaily.com