Viac soli v severnom Atlantiku?

27.10.2015 21:47:36 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1549x

Vedci  z Heidelbergskej univerzity nedávno skúmali prúdenie vody cez Gibraltársky prieliv a jeho vplyv na celosvetovú oceánsku cirkuláciu. Zistili, že vďaka globálnemu otepľovaniu prúdi do severného Atlantiku zo Stredozemného mora viac extrémne slanej vody. André Bahr z Heidelbergskej a Frankfurtskej univerzity podotkol, že tento proces by mohol vyvážiť očakávaný pokles v slanosti severného Atlantiku spôsobený intenzívnym topením arktického a grónskeho ľadu. Práve toto predpovedané zníženie slanosti, so svojim výrazným vplyvom na cirkuláciu vody v oceánoch, predstavuje hrozbu pre Golfský prúd, ktorý by sa znižovaním slanosti mohol oslabiť.

 

Pre lepšie porozumenie prúdu vody zo Stredozemného mora vedci analyzovali viacero klimatických situácií z našej minulosti, zaznamenaných v geologických vzorkách, ktoré pre svoju štúdiu vyvŕtali. Tieto vzorky, vyvŕtané južne od pobrežia Španielska a Portugalska, boli získané v rámci Medzinárodného programu prieskumu oceánov. Zozbierané údaje ukázali, že tento prúd bol za posledných 150 000 rokov svedkom veľkých a veľmi náhlych fluktuácií.
 
Sila prúdu vody zo Stredozemného mora závisí hlavne od intenzity afrického monzúnu. Voda, ktorá sa plaví Atlantikom pochádza prevažne z východného Stredomoria, kde horúce a suché klimatické podmienky zvyšujú obsah soli povrchovej vody. V zime sa tieto masy vody ochladia, stanú sa hustejšími a začnú prúdiť na západ vo väčších hĺbkach, v ktorých nakoniec opustia cez Gibraltársky prieliv Stredozemné more. Ak silné monzúny v severovýchodnej Afrike zvýšia prísun sladkej vody do mora, tvorba hustej a slanej vody je blokovaná a do Atlantiku sa zo Stredozemného mora dostane menej vody. Naopak, ak vládnu vo východnom Stredomorí veľmi suché podmienky (ktoré by podľa klimatických modelov mali byť v budúcnosti normou), obsah soli v povrchových vodách sa zvýši a prúd vody unikajúcej do Atlantického oceánu sa zosilní.
 
Bahr dodal, že porovnanie sily cirkulácie v oceánoch v nedávnej geologickej minulosti indikuje, že silný prúd vody, unikajúcej zo Stredozemného mora, zvýšil prísun soli do Atlantického oceánu na konci posledného teplého obdobia spred 120 000 rokov a mal tak silné stabilizujúce účinky. Dôvodom bol fakt, že cirkulácia vody je vo veľkej miere poháňaná rozdielmi v obsahu soli v masách vody. Preto si vedci myslia, že tropické a subtropické klimatické zmeny a ich vplyv na oceány by sa mali v budúcnosti viac zahŕňať do klimatických prognóz.

Prevzaté z originálu "Is climate change responsible for more salt in the North Atlantic?" na sciencedaily.com