Čistejšie dieselové palivo

13.12.2015 23:19:44 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 835x

Vedci z KU Lueven a Utrechtskej univerzity nedávno vyvinuli unikátny nový prístup k výrobe palív, ktorý sa dá využiť na vytvorenie omnoho čistejšieho dieselového paliva. Táto metóda by sa dala relatívne rýchlo uviesť do prevádzky – už o 5 až 10 rokov môžeme na cestách stretnúť prvé automobily poháňané čistejším dieselovým palivom.

 

Výroba palív je založená na katalyzátoroch. Tieto látky spúšťajú chemické reakcie, ktoré premieňajú nespracované suroviny na palivo. V prípade dieselového  paliva sa do nespracovaných surovín pridávajú malé granule, ktoré pozmenia jeho molekuly do takej miery, že výsledok sa dá použiť ako palivo.
 
Katalyzátory môžu mať jednu, alebo viacero chemických funkcií. Katalyzátor, použitý v tejto štúdii, mal dve funkcie, reprezentované dvoma rôznymi materiálmi – kovom (platinou) a kyselinou v pevnom skupenstve. Počas výroby dieselového paliva sa molekuly medzi kovom a kyselinou neustále odrážajú. Vždy keď sa molekula dostane do kontaktu s jedným z materiálov, trochu ju to zmení. Na konci procesu sú molekuly pozmenené do takej miery, že sa dajú využiť ako dieselové palivo.
 
V minulosti sa predpokladalo, že kov a kyselina v pevnom skupenstve katalyzátoru by mali byť vždy čo najbližšie. To malo zvýšiť rýchlosť výroby tým, že molekuly sa budú od stien odrážať rýchlejšie. Johan Martens z KU Lueven a Krijn de Jong z Utrechtskej univerzity však nedávno zistili, že táto domnienka nie je správna. Ak sú materiály v katalyzátore od seba na nanometre vzdialené, celý proces vytvára lepšie molekuly a čistejšie palivo.
 
Martens podotkol, že výsledky ich štúdie sú presným opakom toho, čo čakali. V rámci výskumu si najprv mysleli, že majú nedobre označené vzorky, alebo chybu v analýze. Až keď experimenty zopakovali trikrát, akceptovali jednoznačný, ale prekvapujúci výsledok – doterajšie teórie sú chybné! Medzi materiálmi v katalyzátore musí byť istá minimálna vzdialenosť (čo je v priamom rozpore s 50 ročnými zaužívanými priemyselnými metodikami).
 
Nová metóda dokáže optimalizovať mnohé molekuly dieselového paliva. Automobily, poháňané týmto revolučným dieselovým palivom, vypúšťajú oveľa menej škodlivých čiastočiek a oxidu uhličitého. Celá nová metodika sa dá relatívne jednoducho integrovať do priemyselnej výroby, takže už o 5 až 10 rokov by sme mohli stretávať automobily poháňané novým dieselovým palivom. Nová technika, vyvinutá Martensom a Jongom, by sa eventuálne dala použiť aj na ropné palivá a obnoviteľný uhlík z biomasy.

Prevzaté z originálu "Scientists develop diesel that emits far less CO2" na sciencedaily.com