Ovládaná gravitácia?

8.1.2016 21:08:08 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2766x

Podľa Andrého Füzfa z Namurskej univerzity raz budeme schopní vytvárať a detekovať gravitačné polia pomocou magnetických polí, čo nám umožní lepšie ich skúmať a aplikovať ich do nových technológií. Ak by sa Füzfova predpoveď naplnila, vyvolala by ovládaná gravitácia skutočnú revolúciu v našich terajších poznatkoch a Einsteinovej teórii všeobecnej relativity.

 

V súčasnosti skúmajú vedci gravitačné polia len pasívne – pozorujú a snažia sa pochopiť gravitačné polia generované mohutnými objektmi, ako napríklad hviezdami, či Zemou. Na rozdiel od iných polí (ako napríklad magnetických), však nie sú schopní tieto polia nijako modifikovať. Práve táto frustrácia motivovala Füzfa na pokus o vskutku revolučný nový prístup – vytvoriť gravitačné pole pomocou ovládaných magnetických polí a následne pozorovať ako tieto magnetické polia ohýbajú časopriestor.
 
Füzfa navrhol a matematicky podložil nový prístroj, ktorý by dokázal vytvárať detekovateľné gravitačné polia. Tento prístroj funguje vďaka supravodivým elektromagnetom, ktoré sú už dnes bežne využívanou technológiou (napríklad v CERNe, alebo reaktore ITER).
 
Experiment tohto druhu by nebol lacný, avšak má potenciál otestovať Einsteinovu teóriu všeobecnej relativity nevídaným spôsobom. Ak by sa podaril, predstavovalo by to pre fyzikov veľký krok dopredu – vedci by boli schopní vytvoriť, detekovať a nakoniec aj ovládať gravitačné polia. Gravitačná interakcia by sa potom dala vytvárať rovnako ako zvyšné tri základné interakcie (elektromagnetizmus, silná a slabá interakcia hmotných objektov). Tak by sa mohol začať vek experimentálnej a nakoniec aj priemyselnej gravitácie. Doteraz bola takáto technológia len v oblasti vedeckej fantastiky, avšak jedného dňa by mohla byť základom inovatívnych technológií v mnohých vedeckých oblastiach.

Prevzaté z originálu "Gravitation under human control?" na sciencedaily.com