Prevratný výskum v boji proti starnutiu

6.3.2016 01:40:44 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1639x

Prevrat v poznatkoch o bunkách ľudskej pokožky dláždi cestu k novým liečbam proti starnutiu. Vedcom z Univerzity Newcastlu sa (ako prvým) podarilo zistiť, že aktivita kľúčového metabolického enzýmu, nachádzajúceho sa v bunkách ľudskej pokožky, vekom upadá. Objav, že aktivita mitochondriálneho komplexu II je v starej pokožke výrazne nižšia, predstavuje ďalší krok vo vývoji účinnej liečby proti starnutiu a lepších kozmetických výrobkov – liečby, ktorá by bránila úpadku aktivity tohto enzýmu.

 

Spomínaný výskum je však relevantný aj pre analýzu starnutia iných orgánov, čo môže viesť k návrhu nových liekov proti rôznorodým, vekom spôsobeným chorobám, vrátane rakoviny. Profesor molekulárnej dermatológie Mark Birch-Machin z Univerzity Newcastlu uviedol, že keď naše telo starne, batérie buniek sa vybíjajú, čo vedie k takzvanému úbytku bio-energie, ako aj k hromadeniu škodlivých voľných radikálov. Tento problém sa dá dobre vidieť na našej pokožke, na ktorej časom pribúdajú vrásky a znižuje sa jej pružnosť. Enzým, ktorého úbytok a úlohu biomarkera táto štúdia odhalila, spája dva dôležité spôsoby, akými naše bunky vytvárajú energiu, a jeho úbytok znižuje tvorbu bio-energie. Liečby, ktoré by boli na tomto výskume založené, by sa teoreticky dali individuálne optimalizovať pre rôzne starých ľudí s rôznou pigmentáciou pokožky. Dané liečby, by možno zabránili starnutiu aj iných častí tela (nie len našej pokožky).
 
 Vedci merali aktivitu mitochondriálneho komplexu II 27 darcov vo veku od 6 do 72 rokov. Vzorky boli odobraté z oblasti pokožky, chránenej pred slnečným svetlom. Pomocou pokročilých techník boli zmerané aktivity kľúčových enzýmov mitochondrií, zodpovedných za tvorbu energie v bunkách pokožky. Takto analyzované boli bunky hornej (epidermy), aj dolnej (dermy) vrstvy pokožky.
 
Zistilo sa, že v bunkách dolnej vrstvy pokožky sa vekom výrazne znížila aktivita mitochondriálneho komplexu II. To bolo pre vedcov úplnou novinkou. Výskumníci odhalili, že dôvodom bolo zníženie  množstva enzýmového proteínu v bunkách, ktoré sa prestali množiť. Pre budúce štúdie bude nevyhnutné, aby vedci dobre rozumeli funkciám našej pokožky a zvyšného tkaniva, pretože len tak budú môcť navrhnúť metódy na vyhodnotenie navrhovaných stratégií v boji proti starnutiu.
 
Amy Bowman z Univerzity Newcastlu dodala, že už dávno si vedci mysleli, že mitochondrie hrajú v procese starnutia významnú úlohu, avšak donedávna bola presná povaha tejto úlohy záhadou. Rovnaká zákonitosť, ako tá, ktorú Machina a Bowman objavili u ľudí, bola nedávno zistená aj u myší.

Prevzaté z originálu "Scientists make significant anti-aging breakthrough" na sciencedaily.com