Ako kameň tvaroval občiansku vojnu

20.3.2016 00:43:41 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2130x

Pennsylvánsky Gettysburg je, z geologického hľadiska, najviac skúmaným bojiskom Americkej občianskej vojny. Unikátny mix tvrdších vyvretých hornín a mäkších sedimentárnych hornín je zodpovedný za vytvorenie mnohých slávnych formácií, ako napríklad Cemetery Hill, či Little Round Top, ktoré ponúkli armáde Únie silné defenzívne pozície.

 

Ešte bežnejší druh kameňa – uhličitany (akým je napríklad aj vápenec) – ponúkol vojakom podobné obranné pozície na mnohých iných bojiskách na východnom, aj západnom fronte. Medzi dôležité bojiská, ktorých terén vytvarovali vápence a dolomity, patrili aj Antietam, Stones River, Chickamauga, Franklin, Nashville, či Monocacy. Typ horniny výrazne ovplyvnil aké stratégie si velitelia Únie, aj Konfederácie zvolili.
 
Scott P. Hippensteel zo Severocarolinskej univerzity v Charlotte, vo svojej štúdii, detailne opísal ako uhličitanové horniny obmedzovali dostrel a efektivitu artilérie, aj menších zbraní. Plytká pôda nad vápencovým podložím znemožnila účinné obrábanie pôdy, takže sa na nej nachádzali výlučne lesy – lesy, ktoré poskytli postupujúcim jednotkám krytie a sťažili ich spozorovanie. Z defenzívneho pohľadu poskytovali veľké uhličitanové územia prirodzené vyvýšené miesta (minerálmi obohatené vápencové útvary), ktorých erózia vytvárala pre brániace sa jednotky prírodné, kamenné zákopy.

Prevzaté z originálu "How rocks shaped the Civil War" na sciencedaily.com