Fosílne palivá by mohli povedať zbohom už o 10 rokov

17.4.2016 20:35:26 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2261x

Podľa britskej energetickej výskumnej skupiny by mohla byť celosvetová závislosť na výrobe energie pálením fosílnych palív už o 10 rokov minulosťou. Profesor Benjamin Sovacool, riaditeľ Sussex Energy Group, pracujúcej z Univerzity Sussexu, je presvedčený, že nasledujúca veľká energetická revolúcia by sa mohla udiať za zlomok času predchádzajúcich veľkých zmien.

 

Napriek tomu si takáto revolúcia žiada úzku spoluprácu ľudí z rôznych oblastí. Nemenej dôležité je tiež pozorne sa poučiť z predchádzajúcich veľkých prechodov v oblasti energetiky a technológií. Sovacool zistil, že samotné nazeranie do budúcnosti často vykresľuje nerealisticky pesimistické vyhliadky – prechod od dreva k uhliu v Európe trval 96 až 160 rokov a zavedenie elektrickej energie trvalo 47 až 69 rokov.
 
Avšak prechody v budúcnosti by mohli byť omnoho kratšie – nedostatok zdrojov, hrozba klimatických zmien a nevídaná kapacita technologického pokroku môžu byť zodpovedné za výrazné zrýchlenie procesu vývoja v energetike.
 
Sovacool podotkol, že v nedávnej minulosti prebehlo viacero rýchlych technologických prechodov (ktoré si len málo ktorá štúdia všimla) – Ontário vyradilo v rokoch 2003 až 2014 používanie uhlia, v Indonézii (v rámci rozsiahleho energetického programu pre domácnosti) vymenili za 3 roky dve tretiny všetkých domácností petrolejové sporáky za sporáky fungujúce na báze skvapalneného ropného plynu a Francúzsky jadrový program zvýšil podiel jadrovej energie v krajine zo 4 percent celkovej spotreby v roku 1970 na 40 percent celkovej spotreby v roku 1982. Každý zo spomínaných prechodov bol do veľkej miery podporovaný vládou a zahŕňal výrazné zmeny v zmýšľaní spotrebiteľov, aj producentov.
 
Sovacool uviedol, že myšlienka, že energetické prechody sú dlhými procesmi, trvajúcimi desaťročia, niekedy až storočia, často nemá žiadne opodstatnenie, ani dôkazy, ktoré by ju podporovali. Prechod k novému, čistejšiemu zdroju energie by si vyžadoval veľké zmeny v technológii, ako aj politické a ekonomické reformy. Bolo by tiež potrebné presvedčiť ľudí o efektivite a finančnej výhodnosti nových technológií.
 
Nechaný napospas osudu by tento proces mohol trvať celé desaťročia, avšak s pomocou, ktorá sa v nedávnej minulosti vyskytovala naozaj často, sa celý prechod dá výrazne urýchliť. Nazeranie do minulosti s cieľom predpovedania budúcnosti preto treba brať opatrne a so značnou rezervou.

Prevzaté z originálu "Fossil fuels could be phased out worldwide in a decade, says new study" na sciencedaily.com