Zem je menšia ako sa predpokladalo

20.7.2007 12:31:13 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1893x

Aj keď rozdiel nie je veľký, je významný. Geodeti z univerzity v Bonne znova v dlhodobom medzinárodnom projekte určili veľkosť Zeme. Modrá planéta je o niekoľko milimetrov menšia ako sa doteraz predpokladalo. Výsledok je dôležitý napríklad pre preukázanie klimaticky ovplyvneného zvyšovania hladiny morí.

 

Systém meraní použitý bonnskými geodetmi je neviditeľný. Skladá sa z rádiových vĺn, ktoré sú vysielané do vesmíru z bodových zdrojov nazývaných kvazary. Sieť viac ako 70 rádiových teleskopov po celom svete toto vlnenie zachytáva. Pretože pozemné stanice sú od seba vzdialené, každá z nich prijme signál s určitým časovým oneskorením. Z tohto údaju je možné vypočítať vzdialenosť medzi teleskopmi s presnosťou 2 milimetre na 1 000 kilometrov.

Metóda sa nazýva „veľmi dlhá pozemná interferometria“. Technika sa dá využiť aj na preukázanie vzájomného odďaľovania Európy a Severnej Ameriky o 18 milimetrov ročne. Vzdialenosť medzi výskumnými stanicami umožňuje určiť veľkosť Zeme a presnú polohu stredu Zeme.

Výsledky meraní sú podkladom pre nový súradnicový systém na našej planéte. S novým systémom bude možné presne určiť polohu satelitov merajúcich výšku s niekoľkomilimetrovou presnosťou. Tieto satelity merajú svoju vzdialenosť od Zeme a môžu zachytiť zvýšenie morskej hladiny. Ich odchýlky od plánovanej trasy letu však spôsobujú skreslenie, čo by bolo možné pomocou nových meraní odstrániť.

originál článku