Napriek legalizácii v čoraz viac amerických štátoch, marihuanu skúša čoraz menej mladých Američanov

30.5.2016 02:42:05 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1607x

Prieskum viac, než 216 000 adolescentov zo všetkých 50 štátov Spojených štátov ukázal, že počet tínedžerov so zdravotnými problémami spôsobenými marihuanou klesá. Aj celkový počet užívania marihuany mladými Američanmi poklesol a to napriek tomu, že čoraz viac amerických štátov legalizuje, alebo aspoň dekriminalizuje marihuanu a že počet dospelých ľudí, užívajúcich túto drogu, narástol.

 

Vedci z Washingtonskej univerzity analyzovali údaje o užívaní drog zozbierané počas 12 rokov od ľudí vo veku od 12 do 17 rokov. Zistili, že počet adolescentov s marihuanovými problémami, ako napríklad závislosťou, či problémami so školou a vzťahmi, sa od roku 2002 do roku 2013 znížil o 24 percent. Keď sa vedci detí spýtali, či za posledný rok fajčili marihuanu, v roku 2013 kladne odpovedalo o 10 percent menej detí, než v roku 2002.
 
Pozorované poklesy boli sprevádzané redukciou problémov so správaním, vrátane poklesu násilností, majetkovej trestnej činnosti, či predávania drog. Ukázalo sa, že tieto dva trendy sú na seba úzko prepojené – pokles v zapájaní sa do problematického správania je sprevádzaný aj zníženým výskytom problémami s marihuanou.
 
Richard A. Grucza z Washingtonskej univerzity uviedol, že problémy so správaním zvyknú zvyčajne poukazovať na psychiatrické poruchy v detstve. Nie je si istý, ako legalizácia marihuany deti ovplyvňuje, avšak je možné, že deti s poruchami správania vďaka nej vyhľadajú pomoc podstatne skôr, než keď je marihuana nelegálna. To zníži šancu, že budú v užívaní marihuany pokračovať aj počas dospievania. Či už je táto domnienka pravdivá, alebo nie, užívanie marihuany mladými Američanmi klesá aj napriek legalizácii tejto drogy.
 
Údaje pre Gruczov výskum boli zozbierané v rámci dôvernej, anonymnej a počítačmi manažovanej štúdie nazvanej Národný prieskum užívania drog a zdravia. Do štúdie boli zapojené deti všetkých rasových, etnických a príjmových skupín populácie všetkých 50 amerických štátov. Dotazník sa pýtal na využívanie, prípadne zneužívanie drog, ako aj na závislosť od nich.
 
V roku 2002 užívalo marihuanu vyše 16 percent detí od 12 do 17 rokov. V roku 2013 kleslo toto číslo pod 14 percent. Percento mladých ľudí so zdravotnými problémami spôsobenými marihuanou kleslo zo 4 percent v roku 2002 na 3 percentá v roku 2013.
 
Klesol aj celkový počet detí s vážnymi poruchami správania, ako napríklad násilnými sklonmi, kradnutím, nosením zbraní do školy, či predávaním drog. Grucza dodal, že psychiatrické poruchy v detstve často vedú k užívaniu marihuany neskôr. Je teda pravdepodobné, že ak si lekári všimnú problematické správanie v rannom veku dieťaťa, je možné ponúknuť terapie, ktoré zabránia problémom s marihuanou, a potenciálne aj s alkoholom, či inými drogami.

Prevzaté z originálu "As more states legalize marijuana, adolescents' problems with pot decline" na sciencedaily.com