Rekordné množstvá oxidu uhličitého na južnej pologuli

22.6.2016 02:45:50 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1724x

Minulý mesiac presiahli koncentrácie atmosférického oxidu uhličitého, merané na ostrove Amsterdam na juhu Indického oceánu, vôbec prvýkrát symbolickú hodnotu 400 ppm (0,04 %). Úrovne oxidu uhličitého na ostrove Amsterdam sú najnižšie na svete (ak neberieme do úvahy sezónne cykly) – a to vďaka odľahlosti tohto ostrova (veľkej vzdialenosti od akýchkoľvek antropogénnych zdrojov). Úroveň 400 ppm už bola prekročená aj na severnej pologuli v zime na prelome rokov 2012 a 2013. Nárast koncentrácií oxidu uhličitého v atmosfére sa neustále zvyšuje – za posledné štyri roky sa ročný nárast neustále zvyšoval o 2 ppm. Výskumná stanica na ostrove Amsterdam, riadená ICOS-France Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement (LSCE, CNRS / CEA / UVSQ) a s podporou Institut Polaire Français Paul-Emile Victor (IPEV), vykonáva merania už 35 rokov.

 

Ostrov Amsterdam je ďaleko od hocijakej ľudskej činnosti a tak je miestny vzduch jedným z najčistejších na svete (výnimkou sú letá severnej pologule, kde miestne rastliny v lete absorbujú obrovské množstvo oxidu uhličitého). To je dôvod, prečo sa tento ostrov stal skutočnou „meracou jednotkou“ atmosférickej chémie južnej pologule. Ide o jednu z 30 staníc celosvetovej siete pre monitorovanie zloženia atmosféry WMO3. Merania, získavané na tomto ostrove, sú používané na monitorovanie zmien v koncentráciách skleníkových plynov (medzi ktoré patria aj CO2 (oxid uhličitý), CH4, či N2O), ako aj na kvantifikovanie úlohy Južného oceánu v absorpcii uhlíku. Miestna výskumná stanica, ktorá začala fungovať v roku 1981, patrí ICOS-France4 a je v súčasnosti vedená Michelom Ramonetom a Marcom Delmottom z LSCE (CNRS / CEA / UVSQ).
 
V máji 2016 úroveň oxidu uhličitého v atmosfére ostrova Amsterdam prvýkrát za 35 rokov prekročila hranicu 400 ppm. Sezónne variácie sú na tomto mieste minimálne a predstavujú hodnotu menšiu, než 1 ppm – to indikuje, že pri pozorovanom náraste ide o dlhodobý trend.
 
Od roku 1981 sa miestne úrovne atmosférického oxidu uhličitého zvýšili z 339 na 400 ppm (to je nárast o 18 %). Priemerný ročný nárast teda predstavoval 1,75 ppm. Posledné roky sa však nárast neustále zvyšuje – v 80. rokoch minulého storočia mal ročný nárast hodnotu 1,3 ppm, kým od roku 2012 má hodnotu viac, než 2 ppm. Prekonanie hranice 400 ppm na ostrove Amsterdam znamená, že táto hodnota bola prekonaná takpovediac všade na našej planéte.

Prevzaté z originálu "Carbon dioxide hits record highs in Southern hemisphere" na sciencedaily.com