„Škvrna“ zatienila El Niňo

17.7.2016 19:13:02 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1312x

Podľa štúdie vedcov z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz, Scrippsovho ústavu pre oceánografiu a NOAA bol minulý rok vplyv El Niňo po celom svete veľmi výrazný, čo sa prejavilo na erodovaní pobreží Kalifornie, suchách Južnej Ameriky, Afriky a Ázie, ako aj rekordných zrážkach na západnom pobreží severných častí Severnej Ameriky a na juhu Južnej Ameriky. Kalifornský tichomorský prúd a jeho ekosystém však ešte výraznejšie ovplyvnila neobyčajne sa otepľujúca masa vody, nazývaná „Škvrna“.

 

Počítačové modely oceánov a údaje zozbierané autonómnymi vetroňmi naznačili, že Škvrna a El Niňo spoločnými silami výrazne ovplyvnili život na západnom pobreží Severnej Ameriky, pričom za väčšinu tohto účinku je zodpovedná práve Škvrna.
 
Michael Jacox z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz a NOAA podotkol, že minulý rok priniesol mnoho špekulácií o dopadoch súboja medzi Škvrnou a El Niňom pri západnom pobreží Severnej Ameriky. Teraz však zistil, že v danej lokalite bol El Niňo podstatne slabší, než sa predpokladalo, čo viedlo k dominantnému postaveniu Škvrny. Škvrna a El Niňo však spolu veľmi uškodili celkovej morskej produktivite regiónu. Oba poveternostné fenomény sa teraz posúvajú z daných končín preč, škoda na ekosystéme je však už dokonaná.
 
Nezvyčajne vysoké vodné teploty, ktoré boli pomenované „Škvrna“, sa v severovýchodných končinách Tichého oceánu prvýkrát objavili na konci roku 2013. Teplo, či už spôsobené Škvrnou, alebo El Niňo, spomaľuje prúdenie živín z hĺbok oceánu, čím neblaho vplýva na pobrežné ekosystémy. Teploty, ktoré prevyšovali priemer o takmer 3 °C, tiež výrazne zväčšili životné prostredie teplomilných morských živočíchov a rastlín, čím prispeli k doteraz najväčšiemu škodlivému kvitnutiu vodných kvetov, ktoré bolo zaznamenané pri západnom pobreží Severnej Ameriky minulý rok.
 
Elliott Hazen z NOAA podotkol, že posledné roky boli pre Kalifornské pobrežie veľmi nezvyčajné – Vráskavce dlhoplutvé sa priblížili k pobrežiu, kraby Pleuroncodes planipes sa „vylodili“ na stredokalifornskom pobreží a lovných rýb je na juhu Kalifornie čoraz viac.
 
Výskum tých istých vedcov z Kalifornskej univerzity v Santa Cruz a NOAA nedávno identifikoval optimálne podmienky pre produktivitu v rámci Kalifornského tichmorského prúdu blízko pobrežia Spojených štátov. Výskumníci zistili, že vietor je kľúčovým faktorom – ak je príliš slabý, dostupnosť živín obmedzuje produktivitu, ak je príliš silný, produktivita sa vzdiali od pobrežia, alebo sa úplne stratí v hĺbkach oceánu. Pochopenie vplyvu vetra a živín na produktivitu pomáha vysvetliť účinky Škvrny a El Niňo, ktoré boli pozorované za posledné roky.
 
Obe štúdie v konečnom dôsledku poukázali na dôležitosť systematického monitorovania klimatických zmien vôd a ich vplyvu na miestne ekosystémy. Tropické účinky El Niňo boli síce veľmi silné, no k západnému pobrežiu Severnej Ameriky sa z nich (minimálne v porovnaní s predchádzajúcimi extrémami El Niňo) dostalo len minimum.
 
Steven Bograd z NOAA dodal, že nie všetky obdoby El Niňo sa v trópoch vyvíjajú rovnakým spôsobom. Ich výskum ukázal, že lokálne podmienky (v tomto prípade išlo o Škvrnu), môžu mať na ekosystémy rovnaký vplyv, ako veľké globálne meteorologické fenomény, akým je aj El Niňo.

Prevzaté z originálu "'The Blob' overshadows El Niño" na sciencedaily.com