Záhada rastúcej populácie divo žijúcich koní ostrova Sable

6.8.2016 00:48:46 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 2758x

Počet koní na ostrove Sable dosahuje v súčasnosti rekordné hodnoty – dnes tam žije 450 až 550 koní, kým počas posledných 250 rokov sa ich počet pohyboval len v rozmedzí od 200 do 400. Philip McLoughlin, Keith Hobson, Kenton Lysak, Tom Perry a Lucie Debeffe z Univerzity Saskatchewanu sú autormi štúdie, ktorá sa snažila vysvetliť tento úctyhodný populačný nárast. Pri tomto pátraní sa im podarilo identifikovať dôležité prepojenie medzi narastajúcou populáciou tuleňov kanadského východného pobrežia a hľadaním si potravy divo žijúcich koní ostrova Sable.

 

Ukázalo sa, že tulene sivé, ktorých počet na ostrove Sable narástol od menej než 1 000 v 60. rokoch minulého storočia na takmer 400 000 v súčasnosti, tu rodia svoje mláďatá a zúrodňujú tak miestne veterné a piesočnaté pastviny – z mora prenášajú na ostrov živiny, pomáhajúce tráve, ktorou sa kone živia, zdravo rásť.
 
McLoughlin podotkol, že výskum ostrova Sable sa ešte zďaleka nekončí a vzťah, medzi zvýšením množstva tuleňov a lepšími podmienkami pre prežitie a rozmnožovanie koní, ktoré pri kolóniách tuleňov žijú, je ešte potrebné definitívne potvrdiť. Už teraz sa však dá potvrdiť, že tulene dodávajú rastlinám ostrova dusík, získaný jedením oceánskych rýb. Počítačové modely tiež ukázali, že kone dávajú najtrávnatejším oblastiam ostrova, kde žijú tulene, pri hľadaní potravy prednosť.
 
McLoughlin zhrnul, že kde sú tulene, tam je zdravá tráva a kde je zdravá tráva, tam sú kone. Celý jeho výskum poukázal na základné ekologické prepojenia medzi zdanlivo oddelenými ekosystémami – morským a suchozemským.
 
Jeho tím sa bude tejto téme aj naďalej venovať a v blízkej budúcnosti sa chystá zistiť, či sa dusík z mora bude nachádzať v tkanive a srsti ostrovných koní, ako aj presný rozsah vplyvu dusíku na zdravý život a rozmnožovanie daných koní.
 
McLoughlinov tím už od roku 2007 pozorne sleduje každého koňa, žijúceho na ostrove Sable. Jeho výskum má odhaliť fungovanie týchto populácií, a tým aj spôsoby ako izolované populácie lepšie chrániť. McLoughlin dodal, že ostrov Sable je jedným z najzaujímavejších prírodných laboratórií, aké si vie populačný ekológ vôbec predstaviť.
 
Tento projekt bol podporený Radou pre prírodné vedy a inžinierstvo, Kanadskou nadáciou pre inovácie, Parks Canada Agency a Fisheries and Oceans Canada.

Prevzaté z originálu "Mystery of Sable Island’s Growing Wild Horse Population" na sciencedaily.com