Zemetrasenia a život

21.9.2016 01:40:42 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 1945x

Nová štúdia ukázala, že skaly, ktoré vznikli drvením a spájaním kameňa počas zemetrasenia, sú bohaté na vodík – to otvára možnosť, že aj podobná seizmická aktivita na Marse by mohla vytvoriť množstvá vodíku, potrebné pre život. Vedci z Yalovej, Aberdeenskej a Brockovej univerzity došli k tomuto záveru pri výskume skalnatých formácií okolo aktívnych zlomov Vonkajších Hebridov – ostrovov pri pobreží Škótska.

 

Geológ Sean McMahon z Yalovej univerzity uviedol, že už dávnejšie štúdie naznačili, že počas zemetrasení, keď sa kameň láme a drví, vzniká vodík. Ich merania však ukázali, že týmto procesom vzniká dosť vodíku pre život mikroorganizmov v okolí aktívnych zlomov.
 
Ľudia a iné zvieratá získavajú energiu prevažne z reakcií medzi kyslíkom a cukrom – baktérie však využívajú rôzne alternatívne reakcie. Oxidácia plynného vodíku je jednou z nich – baktériám žijúcim hlboko pod zemou dodáva dostatok energie na pohodlný život.
 
Mars nie je veľmi seizmicky aktívny, avšak miestne zemetrasenia by mohli stačiť na uživenie (minimálne dočasné) malých populácií mikroorganizmov. Ide o jeden z mnohých nových objavov, pretvárajúcich náš pohľad na obývateľnosť marťanského podzemia, v ktorom sa možno nachádzajú aj mnohé iné zdroje energie, využiteľnej živými organizmami.
 
Najlepším spôsobom, ako odhaliť prítomnosť života na Marse by mala byť analýza kameňa a minerálov, sformovaných v hlbinách planéty obkolesujúcich zlomy a pukliny, ktoré erózia vyniesla až na povrch planéty. Na štúdii sa podieľali aj John Parnell z Aberdeenskej univerzity a Nigel Blamey z Brockovej univerzity. Parnell dodal, že NASA má plány merať seizmickú aktivitu Marsu v rámci misie InSight, ktorá je naplánovaná na rok 2018.

Prevzaté z originálu "Earthquakes, ‘Mars-quakes,’ and the possibility of life" na sciencedaily.com