Jupiterove strašidelné zvuky

16.10.2016 16:31:08 | Ján Klučár
sciencedaily.com | Počet zobrazení: 25602x

Keď sonda NASA Juno prvýkrát obehla Jupiter, palubný prístroj Waves, vytvorený tímom z Iowskej univerzity, zaznamenal strašidelné zvuky, ako stvorené pre Halloweenskú noc. Prístroj zvuky počul keď načúval polárnym žiaram najväčšej planéty našej slnečnej sústavy – žiaram, ktoré sa podobajú na tie zemské, no sú omnoho väčšie. Sonda Juno skúmala rádiové emisie polárnych žiar vo výške vyše 4 184 kilometrov nad oblakmi plynného obra a tím na Zemi jej údaje následne konvertoval na zvukový záznam.

 

Rádiové emisie Jupiteru boli objavené už v 50. rokoch minulého storočia, avšak až nedávno sme si ich „pozreli“ zblízka. Bill Kruth z Iowskej univerzity podotkol, že prístroj Waves detekoval charakteristické emisie energetických častíc, vytvárajúcich obrovské polárne žiary okolo Jupiterovho severného pólu. Žiadna iná planéta našej slnečnej sústavy nežiari tak silno ako Jupiter. Zostáva však zistiť, odkiaľ pochádzajú elektróny, ktoré žiarenie vytvárajú.
 
Kurth povedal, že pred väčšinou vesmírnych misií, ktorých sa ako vedec zúčastnil, si ľudia zvykli vytvoriť domnienky o tom, čo misia prinesie. Detaily sa však zväčša týmto „predpovediam“ úplne vymykajú – napriek tomu sú však tieto detaily pre poskladanie kompletného obrazu o skúmanom mieste a jeho fyzikálnych vlastnostiach nevyhnutné.
 
Tím z Iowskej univerzity – Kruth, profesor Don Gurnett, George Hospodarsky a Masafumi Imai – teraz plánujú zistiť detaily urýchľovania elektrónov a iónov pozdĺž magnetických siločiar Jupiteru, ktoré ich vedie k nevyhnutnej kolízii s atmosférou – kolízii vytvárajúcej svetlo polárnych žiar. Prístroj Waves bude pri obehoch Juno okolo Jupiteru zbierať vzorky plazmy v rôznych miestach pozdĺž magnetických siločiar planéty.
 
Kurth prirovnal pohyby nabitých častíc plazmy k vibrujúcej strune hudobného nástroja, ktorých vibráciu však nie je možné počuť – vedci ju najprv musia upraviť tak, aby ju naše uši dokázali vôbec zachytiť. Niekoľkohodinový záznam tiež treba skrátiť, a vybrať si z neho tie „najväčšie hity“. Za tieto úpravy je zodpovedný Don Kirchner z Iowskej univerzity.
 
Kamera na palube Juno zachytila atmosféru Jupitera v nevídanom rozlíšení a ako prvá si prezrela aj oba jeho póly. K tomuto plynnému obrovi sa najviac priblížila 27. augusta, avšak do februára 2018 si ho zblízka pozrie ešte 35-krát. Ďalšie meranie prístroja Waves je naplánované na 2. november.

Video so záhadnými zvukmi polárnych žiar Jupitera

Prevzaté z originálu "Jupiter’s spooky sounds: Emissions from Jupiter’s auroras captured" na sciencedaily.com