ELEARNING.SK | PR SPRÁVY | GSGROUP | NAJDES.SK | BRIGÁDY, PRÁCA | GLOBALOFFICE.SK | REGISTRAČNÉ VIRTUÁlNE SÍDLO FIRMY | MINCE | CMS | ESHOP | TESTIVA
Prihlásenie:
>Staňte sa redaktorom eQuark.sk

eQuark.sk

Anketa

Ak by ste o tom mohli rozhodnúť práve vy, zaradili by ste Pluto opäť medzi planéty?

Quark

Štátne vyznamenania

5.9.2007 13:43:57 | * q
| Počet zobrazení: 795x

Ku Dňu Ústavy udelil prezident SR Ivan Gašparovič najvyššie štátne vyznameniania 18 slovenským osobnostiam. Slávnostný akt sa odohral na Bratislavskom hrade.

 

Rad Ľudovíta Štúra, I. Trieda

prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. Vedec - od roku 1985 pracuje vo Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave, dnes ako vedúci Centra pre výskum kvantovej informácie. Pôsobí aj ako profesor na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne i na univerzite v Írsku. Výsledky jeho vedeckej práce v oblasti kvantového spracovania informácie zásadným spôsobom obohatili naše poznanie o možnostiach a hraniciach využitia kvantovej fyziky pri spracovaní informácie. Pán Bužek je nielen mimoriadny vedec, ale aj pedagóg. Vytvoril medzinárodne uznávanú vedeckú školu v oblasti kvantového spracovania informácie. Jeho vedecké výsledky boli ocenené tak na Slovensku, ako aj na medzinárodnej úrovni.

Ing. Dominik Kocinger, vodohospodár – bol organizátorom a riadiacim pracovníkom vodohospodárskej a hydrogeologickej skupiny v Agroprojekte Bratislava, neskôr zabezpečoval prípravu a realizáciu akcie Neutralizačná a mechanická čistiareň a odvedenie chemických odpadových vôd z Chemických závodov Bratislava do Dunaja. Od roku 1965 v podniku Vodné zdroje Bratislava zabezpečoval vodné zdroje na Žitnom ostrove po tohtoročnej povodni. V roku 1990 ho Vláda SR vymenovala za splnomocnenca Vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Veľký je jeho prínos pri príprave podkladov pre obhajobu vodného diela Gabčíkovo pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu, ktorého rozsudok významne prispel k očisteniu mena Slovenskej republiky.

prof. PhDr. Branislav Varsik, DrSc. ,I.m., vedec, pedagóg – začal svoju profesionálnu kariéru ako archivár v práve sa formujúcom Krajinskom archíve v Bratislave. Považujú ho za priekopníka a zakladateľskú osobnosť sídlištného bádania na Slovensku, ktoré prezentoval vo svojom celoživotnom diele Osídlenie Košickej kotliny I. až III. Bádateľsky patril k invenčným typom historikov, profiloval slovenskú národnú historiografiu. Pracoval až do svojej smrti 21. mája 1994. Jeho historické práce možno považovať za súčasť klenotnice slovenskej národnej historiografie.


Rad Ľudovíta Štúra, II. Trieda:

Doc. Ing. Eduard Metke, CSc., vedec - je odborníkom na jadrovú energiu a celý život pracoval v oblasti energetiky a jadrovej energetiky. Bol zakladateľom Výskumného ústavu jadrových elektrární (VÚJE), ktorý aj vybudoval. Už počas jeho vedenia sa ústav stal významnou inštitúciou uznávanou aj v zahraničí. Bol aj vysokoškolským učiteľom, vyšlo mu niekoľko publikácií.

Ing. Lýdia Rychlá, DrSc., vedecká pracovníčka - od roku 1971 pracuje v Ústave polymérov SAV. Je jednou z kľúčových osobností vedeckého výskumu. Nosnou témou bol od začiatku jej pôsobenia v ústave výskum v oblasti nového javu - svetelnej emisie (chemiluminiscencie) organických zlúčenín. Veľkou mierou sa podieľa na medzinárodnej spolupráci so zahraničnými inštitúciami a univerzitami. Pôsobila ako členka vedeckého výboru medzinárodných konferencií, európskych sympózií i medzinárodných konferencií o modifikovaných polyméroch. Významná je jej publikačná, pedagogická i organizačná činnosť.

prof. MUDr. Tomáš Trnovec, DrSc., vedec – sa po roku 1994 zameriaval viac na odbor farmakológie, dnes pracuje v Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Na piatom svetovom kongrese klinickej farmakológie v Jokohame 1992 predsedal jednej zo sekcií. V spolupráci s Univerzitou v Iowe inicioval vytvorenie a založil Medzinárodný ústav pre zdravie vidieka a životného prostredia so sídlom v Bratislave. Prednášal na seminároch a vedeckých podujatiach univerzít a vedeckých ústavov v rôznych štátoch - Číne, Indii, Taiwane, USA, Fínsku, Nórsku, Japonsku či Austrálii. Je členom vedeckých projektov, vedeckých rád, kolégií a komisií a autorom mnohých publikácií.

Zdieľaj článok
 
Hodnotenie: 1,13
Príspevok na titulke

Vyberte článok na titulku kliknutím na linku

 

www.brigada.sk - brigády, brigáda, práca, zamestnanie www.najdes.sk - katalóg, portál, vyhľadávač www.equark.sk - veda, výskum, technika www.uvery.sk - úvery, pôžičky, hypotéky www.elearning.sk - elearning, LMS, vzdelávanie, kurzy, elektronické vzdelávanie www.globaloffice.sk - registračné sídlo, virtuálna adresa a kancelária www.globalhosting.sk - domény, doména, webhosting, hosting www.globalweb.sk - CMS, WCMS, redakčný systém, publikačný systém www.globalshop.sk - internetový obchod, eshop, e-commerce Global Services Slovakia s.r.o. - www.gsgroup.sk, informačné systémy, portálové riešenia, intranety, web dizajn

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.