Dobré ploty robia dobrých susedov

18.9.2007 13:22:49 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2437x

V minulom storočí zahynulo viac ako 100 miliónov ľudí v násilných konfliktoch, veľmi často kvôli bitkám medzi miestnymi etnicky a kultúrne rozdielnymi skupinami. Vedci vytvorili matematický model, ktorý dokáže predpovedať, kde vznikne etnický konflikt.

 

Predpovede modelu testovali vedci z New England Complex Systems Institute na etnických skupinách v Indii a bývalej Juhoslávii. Objavili, že heterogénne oblasti s nedokonale definovanými hranicami boli náchylné na konflikt.

Výskumníci tvrdia, že v oblastiach s veľkou rôznorodosťou nie sú skupiny dostatočne veľké na to, aby ovplyvnili správanie celej populácie a dobre segregované skupiny sú jasným definovaním hraníc od ostatných chránené. Dobre definované hranice teda predchádzajú etnickému napätiu.

Podľa vedeckého výskumu vzniká násilie na miestach, kde je jedna etnická skupina dostatočne veľká na to, aby iným vnucovala kultúrne a spoločenské normy, ale nie dosť veľká na to, aby zabránila porušovaniu týchto noriem. Stáva sa to práve na miestach, kde sú hranice medzi skupinami stanovené nejasne.

Reflektujúc na nový smer aplikovaný na sociálne vedy využíva štúdia vedecké princípy tvorenia vzorov, ktoré sú použité napríklad na popísanie spôsobu separácie chemikálií na základe typu fázy, a aplikuje ich na problém etnických konfliktov.

Vedci zistili, že etnické násilie vzniká podľa určitých predpovedateľných vzorov rovnako ako aj iné kolektívne správanie vo fyzikálnych, biologických a sociálnych komplexných systémov.

Koncept návrhu vzoru, ktorý pôvodne vznikol pre porozumenie chemických systémov, je vedeckým modelom kolektívneho správania, v ktorom je možné zamerať sa na konkrétne aspekty ovplyvňujúce celkové správanie.

originál článku