Spôsobuje nadváha vo vysokom veku problémy s pamäťou?

25.9.2007 14:08:26 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2447x

Kým obezita je preukázateľným dôvodom zvýšeného krvného tlaku, srdcových chorôb a cukrovky, k problémom s pamäťou nadváha vo vysokom veku podľa novej štúdie nevedie.

 

Americkí vedci skúmali počas 6 rokov 3885 obyvateľov Chicaga vo veku nad 65 rokov. Takmer 25% z nich bolo obéznych s indexom telesnej hmotnosti (Body Mass Index, BMI) nad 30 a 37% trpelo nadváhou s BMI medzi 25 a 29,9. Na začiatku a po troch a šiestich rokoch dostali ľudia vedomostný test.

Štúdia nenašla žiadnu výraznú zmenu v pamäti alebo schopnosti uvažovania obéznych ľudí a účastníkov s nadváhou. V skutočnosti zaznamenali výraznejší pokles pamäťových schopností účastníci s podváhou.

Vedci nevedia, prečo obezita neovplyvní pamäť, kým podváha môže súvisieť s počiatočnými stupňami Alzheimerovej choroby. Kým predchádzajúce štúdie ukázali, že v strednom veku zvyšuje obezita riziko demencie a Alzheimerovej choroby, vo vysokom veku nemá zjavne na pamäť žiaden vplyv.

originál článku