Himaláje vznikli veľmi rýchlo

18.10.2007 10:07:18 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 4379x

Informačné technológie objavili nový rýchlostný rekord vo vytváraní krajiny. Po rozpade superkontinentu Gondwana pred 140 miliónmi rokov, smerovala India na sever rýchlosťou 20 cm za rok, čo je asi 5-krát rýchlejšie ako akákoľvek iná zemská hmota v minulosti. Jej rýchla kolízia s Áziou spravila z Himalájí vrchol sveta.

 

Tajomstvo rýchlosti Indie bolo objavené. Plášťový chochol, ktorý rozbil Gondwanu, mal najväčší efekt na Indickú dosku, roztopil jej najhlbšie časti, ktoré by normálne spomaľovali jej pohyb. Iným častiam Gondwany – Afrike, Austrálii a Antarktíde – ostali ich pevné korene nezmenené a svoju polohu menili bežným pomalým tempom.

Vedci z nemeckého Národného centra pre vedy o Zemi objavili, že hrúbka litosféry pod Indiou je len 100 km. Väčšina kontinentov stojí na 180 až 300 km hrubej pevnine.

Výskum vedcov sa spoliehal na rozdiel v hustote medzi litosférou a horúcejšou, pod ňou položenou astenosférou, ktorá odráža seizmické vlny späť k povrchu. Je to veľmi presná technika na určenie hrúbky litosféry.

originál článku