Muži hovoria celkovo viac ako ženy, ale nie za každých okolností

14.11.2007 11:44:05 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 1017x

Prieskum verejnej mienky ukázal, že muži aj ženy si zhodne myslia, že tým, kto má väčší dar reči, sú ženy. Niektorí ľudia si dokonca myslia, že ženy sú biologicky prispôsobené na konverzáciu. Túto rozšírenú domnienku podrobili vedci odbornému výskumu.

 

Americkí psychológovia Campbell Leaper a Melanie Ayresová spravili analýzu, v ktorej zozbierali všetky dostupné dôkazy z desaťročí vedeckého výskumu a systematicky ich zoradili do celkového obrazu rozdielov medzi mužskou a ženskou náchylnosťou k mnohovravnosti.

Autori našli malú ale štatisticky dôveryhodnú tendenciu mužov rozprávať v celkovom meradle viac ako ženy. Výrazná prevaha bola v niektorých oblastiach, napríklad pri konverzácii s manželským partnerom alebo neznámymi ľuďmi. Ženy sa viac rozprávali napríklad so svojimi deťmi alebo spolužiakmi.

V analýze vedci tiež skúmali typ reči, zamerali sa na pozorovanie verbálneho správania v množstve situácií. Vedci zistili, že pri neznámych ľuďoch boli ženy zhovorčivejšie, keď využívali reč na potvrdenie svojho prepojenia s poslucháčom, kým muži sa svojou rečou snažili poslucháča ovplyvniť. Pri komunikácii s priateľmi a rodinou bol medzi rečou mužov a žien len veľmi malý rozdiel.

„Tieto zistenia narúšajú jednoduchý stereotyp o rozdieloch pohlaví v používaní reči,“ uzatvárajú výskum Leaper a Ayersová. „Názor, že ženský mozog je predurčený na komunikáciu, je ťažko dokázateľný v situácii, kedy rozdiely v rozprávaní pohlaví vznikajú a zanikajú v závislosti od kontextu a prostredia rozhovoru. Výsledky analýzy ukázali, že zhovorčivosť je ovplyvňovaná skôr sociálne ako biologicky.“