Fosílie hlodavcov dávajú informácie aj o klíme pred 6 miliónmi rokov

4.12.2007 11:45:19 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2461x

Ako žili hlodavce obývajúce juh Pyrenejského polostrova pred šiestimi miliónmi rokov? Raef Minwer-Barakat z University of Great Falls sa vo svojej doktorandskej práci snažil nájsť odpoveď. Jeho výskum skončil objavom troch nových druhov hlodavcov a hmyzožravcov (Micromys caesaris, Blarinoides aliciae a Archaeodesmana elvirae) a nájdením deviatich ďalších druhov v regióne.

 

Pre svoj výskum si Minwer-Barakat vybral kotlinu Guadix kvôli jej výborným podmienkam a prítomnosti fosílií malých cicavcov. Napriek tomu, že existoval predchádzajúci výskum hlodavcov v tejto oblasti, nikto dosiaľ nevytvoril takú komplexnú štúdiu skamenelín hlodavcov a hmyzožravcov.

Výskumná práca je založená na analýze dentálnej štruktúry hlodavcov, kľúčovej zložky paleontológie, ktorá pomáha odlíšiť dva skamenené druhy veľmi jednoducho.

Výskum tiež potvrdil existenciu druhu tarbíka Myocricetodon jaegeri, ktorého prítomnosť je zdokumentovaná na konci miocénu v Afrike.

Minwer-Barakatova práca dovolila uskutočniť rádiografiu evolúciu klímy na juhu Pyrenejského polostrova v analyzovaných obdobiach. V období pliocénu (pred 6 – 5,3 miliónmi rokov) bola klíma veľmi púštna, s obmedzenou vegetáciou, počas obdobia pleistocénu, ktoré nasledovalo sa zvýšila teplota a vlhkosť prostredia. Potom znova došlo k ochladeniu, vyskytovali sa hlavne bylinné vegetačné spoločenstvá.

originál článku