Technika pomáha „neviditeľným“

6.12.2007 10:44:17 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 1308x

Ručné počítače dávajú „hlas“ veľkému množstvu ľudí, ktorí oficiálne neexistujú.

 

Malé prístroje sa využívajú na získavanie údajov o približne miliarde ľudí, ktorí žijú v chudobných štvrtiach a slumoch. Projekt Mobile Metrix sa snaží určiť, aké veľké sú tieto komunity a zistiť, aký je ich život. Aktuálne dáta odovzdajú vládam a pomocným pracovníkom a mali by pomôcť lepšie nasmerovať projekty, ktoré sa týmto komunitám snažia pomôcť. „Počítame nespočítateľné,“ povedala Melanie Edwardsová zo Stanfordskej univerzity, ktorá je vedúcou celého projektu. Povedala tiež, že veľa ľudí z chudobných štvrtí nikdy nefigurovalo vo vládnych záznamoch a kvôli tomu boli odhady o veľkosti týchto komunít a kvalite života v nich vždy staré a veľmi nepresné. Odhad o ľuďoch žijúcich v jednej z chudobných štvrtí brazílskych veľkomiest, favelách, hovorí o populácii medzi 5 a 60 tisíc ľudí. V Brazílii je viac ako 700 takýchto štvrtí. „Ak v každej z komunít žije 55 000 ľudí, môžte si predstaviť ako sú medzinárodné a národné odhady nepresné,“ povedala Edwardsová. „Na pomoc chudobným idú každý rok miliardy dolárov a mnohé organizácie robia svoje rozhodnutia na základe týchto nepresných odhadov. Je to vážne, pretože: ako môžete slúžiť ľuďom, keď neviete, koľko ich je a akí sú?“ Údaje by tiež mohli pomôcť vládam vyčleniť príslušné zdroje v prípade vypuknutia epidémie niektorej z chorôb, napríklad vtáčej chrípky. Projekt Mobile Metrix sa snaží získať presné údaje o ľuďoch v chudobných štvrtiach zamestnávaním a školením tínedžerov, ktorí v komunitách žijú, na vykonávanie podomového výskumu o životnom štýle týchto ľudí. Pomocou dotazníka so 100 otázkami, ktorý je uložený v príručnom počítači zisťujú uniformovaní pracovníci zamestnaní v rámci projektu čo najviac o živote v chudobných komunitách. Počet zamestnaných tínedžerov v jednotlivých komunitách sa môže meniť v závislosti od potreby presnosti výskumu. V testovacom projekte vykonalo 12 pracovníkov s počítačmi Palm prieskum 700 rodín a tak dostalo reprezentatívnu vzorku 28 000 ľudí, ktorí žili v danej oblasti. V snahe o zamestnanie tínedžerov je výška mzdy projektového pracovníka o niečo vyššia, akú by mladí dostali ako poslíčkovia drogových dílerov. Projekty zamerané na získavanie údajov boli podľa Edwardsovej vždy založené na partnerstve s lídrami komunít a cieľom bolo vytvoriť tréningovú organizáciu a distribučný systém, ktorý pretrvá aj po skončení výskumu. „Technológia je jednou z mála vecí, ktoré môžu urýchliť procesy zmenšovania odstupu a bariér,“ povedala Edwardsová. Pilotný projekt Mobile Metrix prebehol v Brazílii, ale ďalšie podobné projekty plánujú výskumníci spustiť v Indii a Keni.

originál článku