Matematické nástroje na predpovedanie stavu burzy fungujú aj v ekológii

8.1.2008 11:29:02 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 4463x

Populácia zvierat a burza sa dajú len ťažko predpovedať. Oba ukazovatele sú výsledkom komplikovaných a nezávislých systémov.

 

Na rozdiel od finančných trhov, kde sú všetky obchody podrobne zaznamenávané, populáciu zvierat vedci zaznamenávajú len niekoľko desaťročí. Nová technika ale umožňuje aplikovať v ekológii niektoré nástroje, ktoré banky používajú pri odhadovaní správania sa finančných trhov.

Nová metóda „Regresia kvapôčky rosy“ (angl. Drewdrop Regression) dokáže podľa Dr. Sugiharu a jeho kolegov predpovedať populáciu rýb na základe 3% údajov, ktoré vyžadovali iné metódy.

Sugihara vychádza z vlastných skúseností, keďže bol niekoľko rokov riaditeľom banky, kým sa vrátil k ekológii.

Na to, aby mohli vedci na malú množinu dát použiť techniky, ktoré údajov vyžadujú veľa, zobrali údaje z viacerých simultánnych meraní a spojili ich do jednej množiny. Po sérii testov tak dokážu odhadovať hodnoty už z 15 až 20 bodov na rozdiel od pôvodných 1000.

Môže to fungovať pri reálnych problémoch ekológie? Pomocou 40-ročných údajov o 23 druhoch rýb z Kalifornie vedeli oproti pôvodnej hodnovernosti menej ako 10% vedci predpovedať správanie ich počtu s mierou hodnovernosti viac ako 60%. Vedci tvrdia, že ak uvážime, že nepredpovedáme presný počet, ale len zmeny, ide o pomerne výrazné zlepšenie.

originál článku