Nedostatok predstavivosti spojený s ochabovaním pamäte

9.1.2008 11:10:42 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2159x

Väčšina detí si seba dokáže predstaviť v budúcnosti ako astronauta, politika alebo superhrdinu. Mnoho dospelých s tým má problém. Ťažko si spomínajú na staré udalosti, nieto ešte aby si predstavovali niečo v budúcnosti. Nová štúdia vedcov z Harvardskej univerzity odhalila, že schopnosť vytvárať si scény pomocou predstavivosti je u dospelých spojená s ich schopnosťou spomenúť si na detaily z minulosti.

 

Podľa štúdie dovoľuje človeku epizodická pamäť, ktorá je zodpovedná za naše spomienky z minulosti, predstaviť si seba v imaginárnej situácii tak v minulosti ako aj v budúcnosti.

Aby si teda mohol človek vytvárať predstavy svojej budúcnosti, musí byť schopný spomenúť si na detaily udalostí, ktoré už prežil, dokázať z nich tieto detaily vybrať a pomocou nich vytvoriť imaginárnu udalosť. Tento proces sa nazýva epizodická konštruktívna simulácia.

Psychológovia z Harvardu Donna Rose Addisová, Alana Wongová a Daniel Schackter podporili túto hypotézu použitím prispôsobenej verzie autobiografického rozhovoru, v ktorom reagovali mladí a starší účastníci na náhodne vybraté slová situáciami z minulosti a budúcnosti.

Starší dospelí v porovnaní s mladšími ľuďmi, ktorí dosiahli vek dospelosti, dokážu oveľa menej používať detaily aby nimi popísali spomienky a predstavy budúcich udalostí.

originál článku