Mapa poškodenia oceánov

19.2.2008 11:19:49 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 3491x

Podľa prvej globálnej mapy ľudských vplyvov na oceány zostávajú len 4% z nich nepoškodené ľudskou aktivitou.

 

Výskum publikovaný časopisom Science tvrdí, že zmena klímy, rybolov, znečistenie a iné ľudské faktory vyústili do vážneho znečistenia takmer polovice morskej vody. Relatívne nepoškodené sú len malé ľadové oblasti pri póloch, tiež sú ale vystavené ohrozeniu z roztápajúcich sa ľadových krýh.

Autori výskumu tvrdia, že údaje sú varovaním pre politikov. Vedúci výskumu, Benjamin Halpern z Národného centra ekologickej analýzy a syntézy v USA, povedal, že ľudia majú veľký vplyv na oceány a ekosystémy v nich.

„V minulosti ukázalo mnoho výskumov vplyv jednotlivých aktivít človeka,“ povedal. „My sme prvýkrát vytvorili globálnu mapu vplyvu všetkých aktivít aby sme mali predstavu o celkovom vplyve človeka na oceán.“

Spoluautor výskumu Mark Spalding povedal, že mapa je prvým pokusom popísať a kvantifikovať kombinované hrozby, ktorým čelia oceány zo strany človeka,

„Mapa má byť podnetom ku konaniu. Myslím, že je skutočným signálom vyhrnúť si rukávy a začať riadiť politiku pobreží a oceánov.“

Medzinárodný Tím vedcov z USA, Kanady a Veľkej Británie vytvoril zložitý model na spracovanie veľkého množstva informácií o 17 aktivitách človeka ohrozujúcich oceán. Vedci rozdelili svetový oceán na časti s plochou kilometra štvorcového a skúmali všetky údaje o vplyve človeka na tieto časti. Vyrátali pre každú z nich „skóre ľudského vplyvu“ a vytvorili z neho mapu poškodenia oceánov človekom.

Vedci vravia, že boli šokovaní svojím zistením. „Myslím, že veľkým prekvapením pre nás všetkých bolo vidieť veľkosť globálneho vplyvu človeka,“ povedal Spalding. „Nie je miesto, ktoré by bolo ochránené. Je to dosť šokujúce.“ Povedal, že dvomi najväčšími ničiteľmi oceánov sú klimatické zmeny a nadmerný rybolov.

Vedci dúfajú, že mapa poslúži pre obrátenie pozornosti na ochranu oceánov. Andrew Rosenberg, profesor na University of New Hampshire, ktorý nebol súčasťou výskumného tímu, povedal, že politici sa už ďalej nemôžu pozerať na rybolov a znečisťovanie ako by to boli dve úplne odlišné veci.

Politikov vedci odkazujú: „Sú potrebné rozsiahle kroky pre ochranu oceánov pred celou množinou vplyvov človeka na celej našej planéte.“

picture
 

originál článku