Záchvaty hnevu adolescentov spôsobuje ich mozog

26.2.2008 11:27:02 | Q
New Scientist | Počet zobrazení: 3003x

Záchvaty hnevu dospievajúcej mládeže sú nočnou morou všetkých rodičov. Dnes sme bližšie k vysvetleniu, prečo niektorí adolescenti reagujú prudšie ako iní. Snímky mozgu ukázali rozdiely v štruktúrach, ktoré riadia emócie mladých, ktorí vzplanú aj pri najmenšej provokácii, a tých, ktorí sa dokážu viac ovládať.

 

Nicholas Allen a jeho kolegovia z Melbournskej univerzity v Austrálii skúmali 137 detí vo veku 11 až 14 rokov a ich rodičov. Filmovali rodiny pri riešení problémov navrhnutých tak, aby vytvárali nezhodu medzi mladými a ich rodičmi.

Vedci zaznamenali veľký rozdiel v správaní. Niektoré rodiny si takmer nič nepovedali, v iných to šlo celkom dobre.

Tím výskumníkov potom skúmal mozgy detí, v ktorých sa zameral na tri oblasti – amygdalu, ktorá spúšťa impulzívne reakcie v emotívnych situáciách a prednú cingulárnu kôru (ACC) a orbitofrontálnu kôru (OFC), časti mozgu, ktoré riadia premyslené a rozvážne reakcie.

Deti oboch pohlaví, ktoré sa správali agresívnejšie, mali väčšiu amygdalu. Chlapci, ktorí mali menšiu ACC v ľavej časti mozgu, boli agresívnejší dlhší čas. Rovnako chlapci s menšou OCC v ľavej časti reagovali na nepríjemnú situáciu nevrlou náladou.

Agresívnejšie deti nepoužívajú „mysliacu“ prednú mozgovú kôru až tak, aby dokázala prevážiť amygdalu pri kontrole správania.

Napriek tomu, že aj u niektorých dievčat sa objavili symetrické rozdiely oblastí mozgu, zdá sa, že ich agresívne správanie to nijako neovplyvňuje. Znamená to, že mechanizmus mozgu ovládajúci emócie a správanie v začiatkoch puberty je rozdielny u chlapcov a dievčat. Vedci dodávajú, že chlapcom s agresívnejším správaním môže trvať dlhšie, kým sa ich mozog „dospeje“.

U dospelých ľudí sú zväčšená amygdala a jasné asymetrie v objeme ACC a OFC spojené z mnohými psychickými poruchami ako depresia, pocity úzkosti a poruchy osobnosti. Podľa vedcov je možné, že u niektorých ľudí sa štruktúry prednej mozgovej kôry nikdy úplne nevyvinuli, čo zvyšuje riziko psychických problémov.

originál článku