Prečo máme radi deti?

27.2.2008 13:48:19 | Q
Science Daily | Počet zobrazení: 2614x

Prečo považujeme automaticky deti za niečo vzácne, chránime ich a dovoľujeme im prežiť? Darwin tvrdil, že na deťoch je niečo, čo núti dospelých reagovať a starať sa o ne a to umožňuje nášmu rodu prežiť. Zoológ Konrad Lorenz, držiteľ Nobelovej ceny, tvrdil, že v tvári dieťaťa je štruktúra zahŕňajúca relatívne veľkú hlavu a čelo, veľké a hlboké oči a vyduté líca, ktoré spôsobuje reakcie rodičov. Biologický dôvod ostával záhadou.

 

Teraz našli vedci oblasť v mozgu, ktorá by mohla byť za rodičovský inštinkt zodpovedná. Morten Kringelbach a Alan Stein z Oxfordskej univerzity ukázali, že oblasť mozgu nazývaná stredová orbitofrontálna kôra je špecificky aktívna jednu sedminu sekundy po pohľade na neznámu detskú tvár na rozdiel od tváre dospelého človeka.

Zistenia by sa mohli využiť vo vzťahu k popôrodnej depresii, ktorá je bežná a nastáva približne u 13% matiek do šiestich týždňov po narodení dieťaťa. Zistenia by mohli eventuálne pomôcť identifikovať matky s rizikom vzniku depresie.

Výskumný tím použil metódu magnetoencefalografie. Ide o nástroj umožňujúci vynikajúce časové (milisekundy) a priestorové (milimetre) rozlíšenie snímania aktivity celého mozgu. Pretože vedci sa zamerali primárna na automatické spracovanie pohľadu na ľudskú tvár, použili nepriamu úlohu a požiadali účastníkov aby sledovali farbu malého červeného krížika a stlačili tlačidlo, keď sa farba zmení. Pomedzi to sa im na 300 ms objavovali tváre dospelých ľudí a detí, ktoré ale neboli re splnenie úlohy vôbec dôležité.

Vedci zistili kľúčový rozdiel v aktivite mozgu dospelých ľudí pri pohľade na tváre detí a dospelých. Okrem známej aktivity v oblasti mozgu reagujúcej na obraz tváre zaznamenali aj aktivitu v stredovej orbitofrontálnej kôre, ale len pri pohľade na tváre detí. Aktivita začína asi sedminu sekundy po objavení sa obrazu tváre. Odozva je taká rýchla, že sa zrejme nedá ovládať vôľou a teda je pravdepodobne inštinktívna.

Stredová orbitofrontálna kôra sa nachádza v prednej časti mozgu nad očnými guľami. Je kľúčovou oblasťou emocionálneho vnímania a zdá sa, že je zviazaná aj s neustálym sledovaním hlavných stimulov okolitého prostredia, ktoré vyžadujú odozvu. Môže teda poskytnúť nevyhnutné emócie k detským tváram, ktorá z nich robí niečo zvláštne a hrá kľúčovú úlohu pri vzniku rodičovského puta.

originál článku