Gény ovplyvňujú pocit šťastia

6.3.2008 12:00:18 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 2096x

Úroveň nášho šťastia podľa expertov do veľkej miery ovplyvňujú gény, s ktorými sa už rodíme.

 

Výskum vedcov z Univerzity v Edinburghu sa zaoberal identickými a neidentickými dvojičkami a predpokladá, že gény môžu riadiť až polovicu osobnostných vlastností, ktoré nás robia šťastnými. Druhá polovica súvisí s naším životným štýlom, kariérou a vzťahmi.

Iní experti tvrdia, že napriek týmto zisteniam dokážeme tréningom ovplyvniť náš pocit spokojnosti.

Psychológovia vyvinuli množstvo metód na určenie typu osobnosti človeka a aj ich hladiny šťastia.

Výskum edinburghských vedcov sa zameral na výsledky osobnostných testov 900 párov dvojčiat. Hlavnou myšlienkou bol, že vďaka identickosti jednovaječných dvojčiat a rozdielnosti dvojvaječných dvojčiat je možné porovnať výsledky týchto skupín a vypočítať silu ovplyvnenia osobnostných vlastností genetikou.

V tomto prípade hľadali vedci ľudí, ktorí sú bezstarostní a sú spoločenskí a svedomití. Tieto tri vlastnosti iný vedecký výskum spojil s úrovňou pocitu šťastia jednotlivca.

Rozdiely medzi skupinami jednovaječných a dvojvaječných dvojčiat ukázali, že vlastnosti do 50% ovplyvňuje genetika.

Dr. Alexander Weiss, vedúci výskumu, povedal: „Spolu so životom a slobodou je pocit šťastia základnou ľudskou potrebou. Napriek tomu, že šťastie ovplyvňuje veľa vonkajších faktorov, zistili sme, že naňho vplýva aj dedičnosť, čo si vysvetľujeme celkovou genetickou architektúrou ľudskej osobnosti.“

Veda o šťastí sa v súčasnosti rozmáha, dopyt je zo strany ľudí aj priemyslu, ktorí sa zaujímajú o pozadie emocionálnych pocitov pohody a šťastia.

Vedci ale tvrdia, že napriek genetickým vplyvom na pocity šťastia, je nesprávne si myslieť, že jeho úroveň nemôžeme nijako ovplyvniť.

Človek nemá len jednu úroveň šťastia ale niekoľko hladín, ktoré dokáže ovplyvniť. Napríklad poznaním svojich kladov a využívaním ich každý deň na nové veci, alebo uvedomovaním si pozitívnych vecí vo svojom živote.

originál článku