Rodové rozdelenie práce poskytovalo ľuďom Homo sapiens výhody

14.1.2007 20:41:28 | Redakcia portálu
Science Daily | Počet zobrazení: 1204x

Najnovšie štúdie tvrdia, že rozdielne sociálne role mužov, žien a detí mohli zvýhodniť ľudí Homo sapiens oproti neandertálcom. Delenie práce podľa pohlavia a veku sa vraj v histórii ľudstva objavilo až relatívne nedávno a veľmi prispelo k rozšíreniu ľudského rodu v Eurázii.

 

Bohaté záznamy o neandertálcoch a ich stravovaní obsahujú len málo o prostriedkoch na prípravu potravy. Títo predkovia človeka boli úplne závislí od lovu, ktorého sa podľa stôp na kostrách dokazujúcich ťažký život zúčastňovali aj ženy a deti.

Tiež si zrejme nedokázali vyrobiť kvalitné oblečenie ani prístrešky, pretože nemáme nálezy potrebných nástrojov akými boli napríklad ihly vyrobené z kostí.
A práve objavenie ženských odborných zručností dovoľovalo druhu Homo sapiens zaobstarať si úkryt a potravu aj v náročnejších podmienkach a žiť vo väčších spoločenstvách.
Kým niektoré druhy špecializácie na určité činnosti sa objavujú u mnohých druhov veľkých cicavcov, len ľudia dokážu spolupracovať a zdieľať výsledky svojej práce v činnostiach rozdelených podľa pohlavia a veku.

Originálne znenie článku >> TU