Križiaci po sebe zanechali genetické dedičstvo

28.3.2008 15:45:34 | Q
BBC News | Počet zobrazení: 2948x

Vedci zachytili nepatrnú genetickú stopu, ktorú po sebe zanechali stredovekí križiaci na Strednom Východe.

 

Tím vedcov tvrdí, že časť DNA, ktorá sa nedávno objavila v Libanone je pravdepodobne spojená s križiakmi. Zistenie pochádza z projektu Genographic, ktorý sa snaží o vystopovanie migrácie človeka pomocou DNA.

Skupina výskumníkov zistila, že niektorí kresťanskí muži v Libanone majú časť DNA, ktorá pochádza zo západnej Európy.

Cez Libanon prešli v 11. a 13. storočí tisíce mužov z Anglicka, Francúzska, Nemecka a Talianska počas štyroch križiackych výprav. Mnohí tam ostali aby budovali hrady a usadlosti a miešali sa s miestnym obyvateľstvom.

Vedci tiež zistili, že moslimskí muži majú špecifickú časť DNA častejšie ako kresťania. To sa spája s expanziou islamu z Arabského polostrova v 7. a 8. storočí. Rozdiely medzi skupinami v Libanone sú však veľmi minimálne a odborníci sa zhodujú v názore, že súčasní obyvatelia majú spoločné dedičstvo.

Dedičstvo moslimskej expanzie dokázali iné výskumy zaoberajúce sa genetikou populácie Stredného Východu a severnej Afriky. Znaky európskej migrácie sú nezvyčajnejšie.

Vedci sa zamerali na chromozóm Y, ktorý majú len muži a prenáša sa z otca na syna viac alebo menej zmenený rovnako ako priezvisko. Počas mnohých generácií sa v chromozóme nahromadia malé zmeny, alebo chyby kópie. Tieto slúžia na klasifikáciu mužských chromozómov do rôznych skupín (nazývaných haploskupiny), ktoré do určitej miery súvisia s geografickým pôvodom predkov človeka.

Tím vedcov analyzoval chromozóm Y u 926 libanonských mužov a zistil, že genetické rozdiely mužov súvisia skôr s náboženským ako s geografickým pôvodom. Genetickú stopu na chromozóme WES1, ktorá sa bežne vyskytuje len u obyvateľov západnej Európy, našli vedci aj medzi Libanončanmi.

„Zdá sa, že stopa pochádza z Európy a nachádza sa väčšinou len medzi kresťanmi,“ povedal Spencer Wells, riaditeľ projektu Genographic. „Je to zvláštne, pretože bežne nevidíme rozdiely na základe náboženstva.“

U moslimských mužov v Libanone sa častejšie objavovala skupina génov známa ako J1. Je typická pre obyvateľstvo pochádzajúce z Arabského polostrova, ktoré bolo zapojené do expanzie moslimov.

„Cieľom výskumu bolo vložiť do bohatej histórie krajiny trocha vedy,“ povedal Pierre Zalloua z univerzity v Bejrúte. „Veľké civilizácie – expanzia islamu a migrácia Európanov – priniesli okrem génov aj kultúru a spôsob života, čo nás robí bohatšími.“

Projekt Genographic začal časopis National Geographic v roku 2005 a jeho cieľom je zrekonštruovať proces osídľovania Zeme. Doteraz odobrali regionálne projektové centrá vzorky DNA 31 000 domácim obyvateľom na celom svete.

originál článku